• Loa Microlab 2.1 M105 Loa Microlab 2.1 M105 369.000 đ
  Loa Microlab 2.1 M105
  - Tổng công suất loa: 10W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 5W + 5W (2.5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm stereo
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 2.1 M223 Loa Microlab 2.1 M223 690.000 đ
  Loa Microlab 2.1 M223
  - Tổng công suất loa: 17W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 9W + 8W (4Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 2.0 FC10 Loa Microlab 2.0 FC10 1.490.000 đ
  Loa Microlab 2.0 FC10
  - Tổng công suất loa: 30W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 15Wx2 - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab Solo 1C - 2.0 Loa Microlab Solo 1C - 2.0 1.790.000 đ
  Loa Microlab Solo 1C - 2.0
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30Wx2 - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 2.1 M600 Loa Microlab 2.1 M600 1.050.000 đ
  Loa Microlab 2.1 M600
  - Tổng công suất loa: 40W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 16W + 24W (12Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab Solo 5C - 2.0 Loa Microlab Solo 5C - 2.0 2.450.000 đ
  Loa Microlab Solo 5C - 2.0
  - Tổng công suất loa: 80W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 40Wx2 - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Bluetooth Microlab 2.1 M300BT Loa Bluetooth Microlab 2.1 M300BT 1.050.000 đ
  Loa Bluetooth Microlab 2.1 M300BT
  - Tổng công suất loa: 38W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 38W - Cổng tín hiệu vào: 3.5 mm stereo, USB, Thẻ nhớ SD, Bluetooth.
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa không dây Microlab MD215 Loa không dây Microlab MD215 790.000 đ
  Loa không dây Microlab MD215
  - Tổng công suất loa: 7W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 7W (3.5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: Bluetooth® 3.0 + EDR, NFC
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Bluetooth Microlab 2.1 M880BT Loa Bluetooth Microlab 2.1 M880BT 1.790.000 đ
  Loa Bluetooth Microlab 2.1 M880BT
  - Tổng công suất loa: 48W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 48W - Cổng tín hiệu vào: Jack 3.5 mm và Bluetooth® V4.0
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 5.1 FC360 Loa Microlab 5.1 FC360 3.290.000 đ
  Loa Microlab 5.1 FC360
  - Tổng công suất loa: 100W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 40W + 60W (15Wx4) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA - Tổng công suất loa: 100W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 40W + 60W (15Wx4) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 2.1 M500U Loa Microlab 2.1 M500U 1.190.000 đ
  Loa Microlab 2.1 M500U
  - Tổng công suất loa: 40W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 16W + 24W (12Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA,USB, SD-card
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 2.1 M700U Loa Microlab 2.1 M700U 1.450.000 đ
  Loa Microlab 2.1 M700U
  - Tổng công suất loa: 46W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 18W+28W (14Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA,USB, SD-card
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 2.0 SOLO2C Loa Microlab 2.0 SOLO2C 2.290.000 đ
  Loa Microlab 2.0 SOLO2C
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30Wx2 - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab FC 50 - 2.1 Loa Microlab FC 50 - 2.1 2.390.000 đ
  Loa Microlab FC 50 - 2.1
  - Tổng công suất loa: 54W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W + 24W (12Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab FC30 - 2.0 Loa Microlab FC30 - 2.0 2.290.000 đ
  Loa Microlab FC30 - 2.0
  - Tổng công suất loa: 36W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 18Wx2 - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab SOLO7C - 2.0 Loa Microlab SOLO7C - 2.0 3.990.000 đ
  Loa Microlab SOLO7C - 2.0
  - Tổng công suất loa: 110W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 55Wx2 - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab FC 20 - 2.1 Loa Microlab FC 20 - 2.1 1.690.000 đ
  Loa Microlab FC 20 - 2.1
  - Tổng công suất loa: 40W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W + 20W (10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab M119 - 2.1 Loa Microlab M119 - 2.1 589.000 đ
  Loa Microlab M119 - 2.1
  - Tổng công suất loa: 11W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 5W + 6W (3Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab FC861 - 5.1 Loa Microlab FC861 - 5.1 2.890.000 đ
  Loa Microlab FC861 - 5.1
  - Tổng công suất loa: 100W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W + 70W (14Wx5) - Cổng tín hiệu vào: 6RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab FC730 - 5.1 Loa Microlab FC730 - 5.1 2.690.000 đ
  Loa Microlab FC730 - 5.1
  - Tổng công suất loa: 84W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 24W + 60W (12Wx5) - Cổng tín hiệu vào: 6RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab M108 - 2.1 Loa Microlab M108 - 2.1 399.000 đ
  Loa Microlab M108 - 2.1
  - Tổng công suất loa: 10W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 5W + 5W (2.5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 5.1 M500 Loa Microlab 5.1 M500 2.100.000 đ
  Loa Microlab 5.1 M500
  - Tổng công suất loa: 60.5W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 23W + 37.5W (7.5Wx5) - Cổng tín hiệu vào: 6RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 4.1 TMN3 (M900/4.1) Loa Microlab 4.1 TMN3 (M900/4.1) 1.050.000 đ
  Loa Microlab 4.1 TMN3 (M900/4.1)
  - Tổng công suất loa: 50W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 14W+36W (9Wx4) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
 • Loa Microlab 2.1 M109 Loa Microlab 2.1 M109 549.000 đ
  Loa Microlab 2.1 M109
  - Tổng công suất loa: 10W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 5W + 5W (2.5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: RCA
  Bảo hành: 12 Tháng
1 2 3 Next