• Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000 Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000 6.190.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000
  - Rack: 32U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1600 * rộng 600 * sâu 1000 mm - Quạt thông gió: 04 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 36U-800 Tủ mạng HQ-Rack 36U-800 6.290.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 36U-800
  - Rack: 36U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1800 * rộng 600 * sâu 800 mm - Quạt thông gió: 04 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000 Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000 6.490.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000
  - Rack: 36U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1800 * rộng 600 * sâu 1000 mm - Quạt thông gió: 04 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: 01 ổ cắm 6 chấu
 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-600 Tủ mạng HQ-Rack 15U-600 2.390.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 15U-600
  - Rack: 15U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 830 * rộng 600 * sâu 600 mm - Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: 01 ổ cắm 3 chấu
 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-800 Tủ mạng HQ-Rack 15U-800 2.490.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 15U-800
  - Rack: 15U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 830 * rộng 600 * sâu 800 mm - Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 3 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800 Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800 1.500.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800
  - Rack: 10U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 600 * rộng 550 * sâu 800 mm - Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 3 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800 Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800 6.690.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800
  - Rack: 42U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 2100 * rộng 600 * sâu 800 mm - Quạt thông gió: 04 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000 Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000 4.990.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000
  - Rack: 27U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1400 * rộng 600 * sâu 1000 mm - Quạt thông gió: 02 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng.
 • Khay cố định tủ mạng sâu 800 Khay cố định tủ mạng sâu 800 250.000 đ
  Khay cố định tủ mạng sâu 800
 • Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400 Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400 890.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400
  - Rack: 6U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 350 * rộng 600 * sâu 400 mm - Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 3 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 32U-800 Tủ mạng HQ-Rack 32U-800 5.890.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 32U-800
  - Rack: 32U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1600 * rộng 600 * sâu 800 mm - Quạt thông gió: 04 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: 01 ổ cắm 6 chấu
 • Tủ mạng HQ-Rack 20U-600 Tủ mạng HQ-Rack 20U-600 3.190.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 20U-600
  - Rack: 20U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1100 * rộng 600 * sâu 600 mm - Quạt thông gió: 02 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: 01 ổ cắm 6 chấu
 • Tủ mạng HQ-Rack 6U-D450 Tủ mạng HQ-Rack 6U-D450 990.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 6U-D450
  - Rack: 6U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 350 * rộng 600 * sâu 450 mm - Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 3 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000 Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000 6.990.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000
  - Rack: 42U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 2100 * rộng 600 * sâu 1000 mm - Quạt thông gió: 04 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 27U-800 Tủ mạng HQ-Rack 27U-800 4.690.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 27U-800
  - Rack: 27U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1400 * rộng 600 * sâu 800 mm - Quạt thông gió: 02 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng.
 • Khay cố định tủ mạng sâu 1000 Khay cố định tủ mạng sâu 1000 280.000 đ
  Khay cố định tủ mạng sâu 1000
 • Khay cố định tủ mạng sâu 500 Khay cố định tủ mạng sâu 500 150.000 đ
  Khay cố định tủ mạng sâu 500
 • Tủ mạng HQ-Rack 20U-800 Tủ mạng HQ-Rack 20U-800 3.590.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 20U-800
  - Rack: 20U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1100 * rộng 600 * sâu 800 mm - Quạt thông gió: 02 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000 Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000 3.790.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000
  - Rack: 20U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 1100 * rộng 600 * sâu 1000 mm - Quạt thông gió: 02 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng.
 • Khay cố định tủ mạng sâu 600 Khay cố định tủ mạng sâu 600 250.000 đ
  Khay cố định tủ mạng sâu 600
 • Tủ mạng HQ-Rack 10U-D600 Tủ mạng HQ-Rack 10U-D600 1.450.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 10U-D600
  - Rack: 10U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 600 * rộng 550 sâu 600 mm - Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 3 chấu đa năng.
 • Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500 Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500 1.399.000 đ
  Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500
  - Rack: 10U - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Kích thước: cao 600 * rộng 550 *sâu 500 mm - Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió - Ổ cắm điện: Ổ cắm nguồn 3 chấu đa năng.