• Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9726 500Gb SATA Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9726 500Gb SATA 4.790.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9726 500Gb SATA
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7.2K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SATA - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 00AD075 1.2Tb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 00AD075 1.2Tb SAS 13.100.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 00AD075 1.2Tb SAS
  - Dung lượng: 1.2Tb - Tốc độ quay: 10K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ Dell 300Gb SAS Ổ cứng máy chủ Dell 300Gb SAS 4.490.000 đ
  Ổ cứng máy chủ Dell 300Gb SAS
  - Dung lượng: 300Gb - Tốc độ quay: 15K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 3.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 42D0707 500Gb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 42D0707 500Gb SAS 5.500.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 42D0707 500Gb SAS
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7.2K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 49Y6210 4Tb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 49Y6210 4Tb SAS 10.900.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 49Y6210 4Tb SAS
  - Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 7.2K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ HP 652583-B21 600Gb SAS Ổ cứng máy chủ HP 652583-B21 600Gb SAS 10.100.000 đ
  Ổ cứng máy chủ HP 652583-B21 600Gb SAS
  - Dung lượng: 600Gb - Tốc độ quay: 10K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 49Y6092 300Gb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 49Y6092 300Gb SAS 5.900.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 49Y6092 300Gb SAS
  - Dung lượng: 300Gb - Tốc độ quay: 15K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 3.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ HP 652745-B21 500Gb SAS Ổ cứng máy chủ HP 652745-B21 500Gb SAS 7.250.000 đ
  Ổ cứng máy chủ HP 652745-B21 500Gb SAS
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7.2K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 44W2234 300Gb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 44W2234 300Gb SAS 5.990.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 44W2234 300Gb SAS
  - Dung lượng: 300Gb - Tốc độ quay: 15K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 3.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ HP 652572-B21 450Gb SAS Ổ cứng máy chủ HP 652572-B21 450Gb SAS 9.390.000 đ
  Ổ cứng máy chủ HP 652572-B21 450Gb SAS
  - Dung lượng: 450Gb - Tốc độ quay: 10K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ HP 652611-B21 300Gb SAS Ổ cứng máy chủ HP 652611-B21 300Gb SAS 11.550.000 đ
  Ổ cứng máy chủ HP 652611-B21 300Gb SAS
  - Dung lượng: 300Gb - Tốc độ quay: 15K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ HP 652564-B21 300Gb SAS Ổ cứng máy chủ HP 652564-B21 300Gb SAS 5.500.000 đ
  Ổ cứng máy chủ HP 652564-B21 300Gb SAS
  - Dung lượng: 300Gb - Tốc độ quay: 10K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 49Y2003 600Gb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 49Y2003 600Gb SAS Liên hệ
  Ổ cứng máy chủ IBM 49Y2003 600Gb SAS
  - Dung lượng: 600Gb - Tốc độ quay: 10K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 42D0637 300Gb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 42D0637 300Gb SAS 4.550.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 42D0637 300Gb SAS
  - Dung lượng: 300Gb - Tốc độ quay: 10K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ HP 697574-B21 1.2Tb SAS Ổ cứng máy chủ HP 697574-B21 1.2Tb SAS 16.500.000 đ
  Ổ cứng máy chủ HP 697574-B21 1.2Tb SAS
  - Dung lượng: 1.2Tb - Tốc độ quay: 10K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9690 1Tb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9690 1Tb SAS 6.990.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9690 1Tb SAS
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 7.2K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ HP 300GB.10K.2.5Inch-507127-B21 Ổ cứng máy chủ HP 300GB.10K.2.5Inch-507127-B21 3.790.000 đ
  Ổ cứng máy chủ HP 300GB.10K.2.5Inch-507127-B21
  -Ổ cứng máy chủ HP -Dung lượng 300GB -Vòng quay : 10K -Kích thước 2.5 inch
 • Ổ cứng may chủ Dell 2TB.7.2K.3.5Inch Ổ cứng may chủ Dell 2TB.7.2K.3.5Inch 5.390.000 đ
  Ổ cứng may chủ Dell 2TB.7.2K.3.5Inch
  -Ổ cứng máy chủ Dell -Vòng quay 7.2K -Dung lượng : 2TB -Kích thước : 3.5 inch
 • Ổ cứng máy chủ HP 652749-B21 1Tb SAS Ổ cứng máy chủ HP 652749-B21 1Tb SAS 7.990.000 đ
  Ổ cứng máy chủ HP 652749-B21 1Tb SAS
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 7.2K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng may chủ Seagate 2TB Sata 6Gb/s 7.2K PRM 128M 2.5" Ổ cứng may chủ Seagate 2TB Sata 6Gb/s 7.2K PRM 128M 2.5" 9.990.000 đ
  Ổ cứng may chủ Seagate 2TB Sata 6Gb/s 7.2K PRM 128M 2.5"
  -Ô cứng máy chủ Seagate -Dung lượng : 2TB -Vòng quay : 7.2K -Kích thước : 2.5 inch
 • Ổ cứng máy chủ Dell 500Gb SATA Ổ cứng máy chủ Dell 500Gb SATA 3.500.000 đ
  Ổ cứng máy chủ Dell 500Gb SATA
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7.2K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SATA - Kích thước: 3.5Inch
 • Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9650 900Gb SAS Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9650 900Gb SAS 6.790.000 đ
  Ổ cứng máy chủ IBM 81Y9650 900Gb SAS
  - Dung lượng: 900Gb - Tốc độ quay: 10K - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng may chủ IBM 900GB.10K.2.5Inch-V7000_3549 Ổ cứng may chủ IBM 900GB.10K.2.5Inch-V7000_3549 13.450.000 đ
  Ổ cứng may chủ IBM 900GB.10K.2.5Inch-V7000_3549
  -Ổ cứng máy chủ IBM -Dung lượng : 900GB -Vòng quay : 10K -Loại ổ cứng : SAS hot swap -kích thước : 2.5 inch
 • Ổ cứng may chủ IBM 500GB 7.2K 3.5inch 81Y9802 Ổ cứng may chủ IBM 500GB 7.2K 3.5inch 81Y9802 3.500.000 đ
  Ổ cứng may chủ IBM 500GB 7.2K 3.5inch 81Y9802
  -Ổ cứng máy chủ IBM -Vòng quay : 7.2K -Dung lượng : 500GB -Kích thước : 3.5 inch
1 2 3 4 5 Next