• Máy đếm tiền Balion NH306s Máy đếm tiền Balion NH306s 6.090.000 đ
  Máy đếm tiền Balion NH306s
  - Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polyme bằng công nghệ tiên tiến : 3D, tia cực tím và hệ thống mắt màu. - Tự động nhận biết tiền lẫn loại. - Hiển thị 3 mặt số có mặt số kéo dài. - Đếm ấn định số. - Tự động kiểm tra tình trạng máy. - Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả qua máy tính. - Tốc độ đếm: 1000 tờ/ phút.
 • Máy đếm tiền Balion nh-307s Máy đếm tiền Balion nh-307s 6.390.000 đ
  Máy đếm tiền Balion nh-307s
  - Kiểu dáng: máy đứng. - Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại. - Hiển thi 2 mặt số, có mặt số kéo dài - Màn hình LCD - Đếm ấn định số, đếm cộng dồn, - Tự động kiểm tra tình trạng máy. - Nâng cấp máy qua máy tính.
 • Máy đếm tiền Balion nh-314s Máy đếm tiền Balion nh-314s 5.990.000 đ
  Máy đếm tiền Balion nh-314s
  - Kiểu dáng: máy đứng. - Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại. - Hiển thi 2 mặt số, có mặt số kéo dài - Đếm ấn định số, đếm cộng dồn, hút bụi. - Tự động kiểm tra tình trạng máy. - Nâng cấp máy qua máy tính.