• Nguồn máy tính Kenoo ATX550 - mini Nguồn máy tính Kenoo ATX550 - mini 550.000 đ
  Nguồn máy tính Kenoo ATX550 - mini
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 550W - Quạt: Fan 8cm
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ATX-450F Nguồn máy tính KENOO ATX-450F 299.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ATX-450F
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ATX-550 Nguồn máy tính KENOO ATX-550 299.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ATX-550
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 550W - Quạt: Fan 8cm
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 500.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E450 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ESPORT E450 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 550.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E450 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Gaming - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E500 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ESPORT E500 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 650.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E500 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Gaming - Công suất danh định: 500W - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ATX300 - (Fan 12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ATX300 - (Fan 12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 400.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ATX300 - (Fan 12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 300W - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E550 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt - ( Hộp box ) Nguồn máy tính KENOO ESPORT E550 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt - ( Hộp box ) 950.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E550 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt - ( Hộp box )
  - Chuẩn nguồn: Gaming - Văn phòng - Công suất danh định: 550W - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E650 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt - ( Hộp box ) Nguồn máy tính KENOO ESPORT E650 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt - ( Hộp box ) 1.000.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E650 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt - ( Hộp box )
  - Chuẩn nguồn: Gaming - Văn phòng - Công suất danh định: 650W - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E400 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ESPORT E400 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 550.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E400 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Gaming - Công suất danh định: 400W - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350C (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350C (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 500.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350C (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ATX450F - (Fan 12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ATX450F - (Fan 12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 400.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ATX450F - (Fan 12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn ATX: Standard dùng cho máy văn phòng - Quạt: Fan 12cm - Cáp dẹt màu đen, dễ dàng lắp đặt mang lại sự gọn gàng và thẩm mỹ đẹp mắt cho bộ máy
  Bảo hành: 36 tháng