• Nguồn máy tính KENOO ATX450 Nguồn máy tính KENOO ATX450 299.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ATX450
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 8cm
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính Kenoo ATX550 - mini Nguồn máy tính Kenoo ATX550 - mini 350.000 đ
  Nguồn máy tính Kenoo ATX550 - mini
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 550W - Quạt: Fan 8cm
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính Kenoo ATX450F Nguồn máy tính Kenoo ATX450F 299.000 đ
  Nguồn máy tính Kenoo ATX450F
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 8cm
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính Kenoo ATX550 Nguồn máy tính Kenoo ATX550 299.000 đ
  Nguồn máy tính Kenoo ATX550
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 550W - Quạt: Fan 8cm
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính Kenoo ATX550F Nguồn máy tính Kenoo ATX550F 299.000 đ
  Nguồn máy tính Kenoo ATX550F
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 550W - Quạt: Fan 12cm
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 500.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E350 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 12cm
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính KENOO ESPORT E450 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt Nguồn máy tính KENOO ESPORT E450 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt 550.000 đ
  Nguồn máy tính KENOO ESPORT E450 (Fan12) - Mầu Đen - Cáp dẹt
  - Chuẩn nguồn: Standard dùng cho máy văn phòng - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm
  Bảo hành: 36 tháng