• Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 10Tb 7200rpm Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 10Tb 7200rpm 12.990.000 đ
  Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 10Tb 7200rpm
  - Dung lượng: 10Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 256Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng Seagate Ironwolf 1Tb 5900rpm Ổ cứng Seagate Ironwolf 1Tb 5900rpm 1.699.000 đ
  Ổ cứng Seagate Ironwolf 1Tb 5900rpm
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5900rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 4Tb 5900rpm Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 4Tb 5900rpm 4.190.000 đ
  Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 4Tb 5900rpm
  - Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5900rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng Seagate Ironwolf 6Tb 7200rpm Ổ cứng Seagate Ironwolf 6Tb 7200rpm 6.890.000 đ
  Ổ cứng Seagate Ironwolf 6Tb 7200rpm
  - Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 128Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Toshiba 6Tb 7200rpm Ổ cứng HDD Toshiba 6Tb 7200rpm 5.690.000 đ
  Ổ cứng HDD Toshiba 6Tb 7200rpm
  - Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 128Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Toshiba 2Tb 7200rpm Ổ cứng HDD Toshiba 2Tb 7200rpm 1.690.000 đ
  Ổ cứng HDD Toshiba 2Tb 7200rpm
  - Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Seagate 500Gb SATA3 7200rpm Ổ cứng HDD Seagate 500Gb SATA3 7200rpm 1.120.000 đ
  Ổ cứng HDD Seagate 500Gb SATA3 7200rpm
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 16Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Red 5Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Red 5Tb SATA3 5400rpm 5.690.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Red 5Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 5Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Red 1Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Red 1Tb SATA3 5400rpm 1.720.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Red 1Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Red 6Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Red 6Tb SATA3 5400rpm 6.990.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Red 6Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Red 8Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Red 8Tb SATA3 5400rpm 8.990.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Red 8Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 8Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 128Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Toshiba 1Tb SATA3 7200rpm Ổ cứng HDD Toshiba 1Tb SATA3 7200rpm 1.149.000 đ
  Ổ cứng HDD Toshiba 1Tb SATA3 7200rpm
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 32Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Purple 1Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Purple 1Tb SATA3 5400rpm 1.650.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Purple 1Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Purple 3Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Purple 3Tb SATA3 5400rpm 3.030.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Purple 3Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Red 3Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Red 3Tb SATA3 5400rpm 3.140.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Red 3Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Black 500Gb SATA3 7200rpm Ổ cứng HDD Western Black 500Gb SATA3 7200rpm 1.599.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Black 500Gb SATA3 7200rpm
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Red 4Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Red 4Tb SATA3 5400rpm 4.380.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Red 4Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Purple 4Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Purple 4Tb SATA3 5400rpm 4.350.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Purple 4Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 128Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Blue 4Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Blue 4Tb SATA3 5400rpm 3.399.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Blue 4Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Blue 2Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Blue 2Tb SATA3 5400rpm 1.830.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Blue 2Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Blue 6Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Blue 6Tb SATA3 5400rpm 5.890.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Blue 6Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 6Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Seagate 4Tb SATA3 Ổ cứng HDD Seagate 4Tb SATA3 3.490.000 đ
  Ổ cứng HDD Seagate 4Tb SATA3
  - Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 5900 - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Seagate 3Tb SATA3 7200rpm Ổ cứng HDD Seagate 3Tb SATA3 7200rpm 2.490.000 đ
  Ổ cứng HDD Seagate 3Tb SATA3 7200rpm
  - Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
 • Ổ cứng HDD Western Purple 2Tb SATA3 5400rpm Ổ cứng HDD Western Purple 2Tb SATA3 5400rpm 2.399.000 đ
  Ổ cứng HDD Western Purple 2Tb SATA3 5400rpm
  - Dung lượng: 2Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch
  Bảo hành: 24 tháng
1 2 3 Next