• Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220D Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220D 6.190.000 đ
  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220D
  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220D - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng. - Kích thước : L965 X W615 X H950 - Tải trọng : 300kg - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-213 Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-213 6.190.000 đ
  Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-213
  Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-213 - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay có lưới bảo vệ xung quanh. - Kích thước L 970 x W 615 x H 950mm - Tải trọng : 300kg - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212 Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212 4.290.000 đ
  Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212
  Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212 - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy trang bị tay đẩy 2 chiều. - Kích thước L 935 x W 615 x H 860mm - Tải trọng : 300kg - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S 4.990.000 đ
  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S
  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 3 tầng - Kích thước : L 765 x W 485 x H 860 mm - Tải trọng : 150kg - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D 4.990.000 đ
  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D
  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 3 tầng - Kích thước : L 785 x W 485 x H 860 mm - Tải trọng : 150kg - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S 4.190.000 đ
  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S
  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng - Kích thước : L 785 x W 485 x H 860 mm - Tải trọng : 150kg - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-120M Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-120M 5.190.000 đ
  Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-120M
  Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-120M - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng có lưới bảo vệ xung quanh. - Kích thước : L 820 x W 480 x 1010mm - Tải trọng : 150kg - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D 4.490.000 đ
  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D
  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng - Kích thước : L 785 x W 485 x H 860 mm - Tải trọng : 150kg - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510 Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510 7.690.000 đ
  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510
  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510 Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn. - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay - Kích thước: L 1170 x W 765 x H 865 mm - Tải trọng : 500kg - Đường kính bánh xe : Ø 200 mm (8”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-310 Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-310 6.690.000 đ
  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-310
  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-310 Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn. - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay - Kích thước: L 1170 x W 765 x H 865 mm - Tải trọng : 400kg - Đường kính bánh xe : Ø 150 mm (6”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S 6.490.000 đ
  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S
  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 3 tầng. - Kích thước : L940 X W615 X H950 - Tải trọng : 300kg - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230D Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230D 6.690.000 đ
  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230D
  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230D - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 3 tầng. - Kích thước : L965 X W615 X H950 - Tải trọng : 300kg - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S 5.290.000 đ
  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S
  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng. - Kích thước : L940 X W615 X H950 - Tải trọng : 300kg - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-220M Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-220M 6.690.000 đ
  Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-220M
  Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-220M - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng có lưới bảo vệ xung quanh. - Kích thước : L985 X W610 X H1060 - Tải trọng : 300kg - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-110 Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-110 1.790.000 đ
  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-110
  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-110 Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn. - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được) - Kích thước : Dài 740 x Rộng 480 x Cao (Tay đẩy) x 860mm - Tải trọng : 170kg - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”) - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan.
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-210C Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-210C 2.500.000 đ
  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-210C
  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-210C Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn. - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được) - Kích thước : Dài 915 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) 860mm - Kích thước cả thùng : Dài 920 x Rộng 630 x Cao 140mm - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm - Tải trọng : 300kg - 370kg (Max) - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”) - Trọng lượng xe : 18.6 kg - Trọng lượng cả thùng : 20 kg - Bảo hành 12 tháng. - Sản xuất tại Thái Lan