• PM SQL Server Microsoft CAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL PM SQL Server Microsoft CAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL 4.390.000 đ
  PM SQL Server Microsoft CAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL
  - Số máy cài đặt: 1 PC - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Office Microsoft Standard 2016 SNGL OLP NL PM Office Microsoft Standard 2016 SNGL OLP NL Liên hệ
  PM Office Microsoft Standard 2016 SNGL OLP NL
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm Office ProPlus 2016 SNGL OLP NL Phần mềm Office ProPlus 2016 SNGL OLP NL 10.990.000 đ
  Phần mềm Office ProPlus 2016 SNGL OLP NL
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên.
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Office Microsoft 365 Personal 32b/x64 English 1YR PM Office Microsoft 365 Personal 32b/x64 English 1YR 890.000 đ
  PM Office Microsoft 365 Personal 32b/x64 English 1YR
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính hoặc 1 Mac và 1 máy tính bảng Windows - Hạn bản quyền: 12 tháng - Hình thức cấp phép: Được phép cài đặt trên cả máy tính mới hoặc máy tính đã qua sử dụng
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Office Microsoft HOME 365 PM Office Microsoft HOME 365 1.290.000 đ
  PM Office Microsoft HOME 365
  PM Office MICROSOFT HOME 365 (dùng cho 5 PC + 5 Mobile /thời hạn 12 tháng)
  Bảo hành: 0 tháng
 • Office 2016 Bản Quyền Office 2016 Bản Quyền 1.990.000 đ
  Office 2016 Bản Quyền
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Hình thức cấp phép: Được phép cài đặt trên cả máy tính mới hoặc máy tính đã qua sử dụng
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Office Microsoft Home and Business 2016 PM Office Microsoft Home and Business 2016 4.050.000 đ
  PM Office Microsoft Home and Business 2016
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Hình thức cấp phép: Được phép cài đặt trên cả máy tính mới hoặc máy tính đã qua sử dụng
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL (021-10554) PM Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL (021-10554) Liên hệ
  PM Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL (021-10554)
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên.
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Microsoft Office 365 Personal 32b/x64 English 1YR PM Microsoft Office 365 Personal 32b/x64 English 1YR 890.000 đ
  PM Microsoft Office 365 Personal 32b/x64 English 1YR
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính hoặc 1 Mac và 1 máy tính bảng Windows - Hạn bản quyền: 12 tháng - Hình thức cấp phép: Được phép cài đặt trên cả máy tính mới hoặc máy tính đã qua sử dụng
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Microsoft Office HOME 365 (6GQ-00757) PM Microsoft Office HOME 365 (6GQ-00757) 1.290.000 đ
  PM Microsoft Office HOME 365 (6GQ-00757)
  PM Office MICROSOFT HOME 365 (dùng cho 5 PC + 5 Mobile /thời hạn 12 tháng)
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM O365PE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd PM O365PE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 2.200.000 đ
  PM O365PE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
  Thuê bao theo năm, gói Enterprise E1, áp dụng cho khách hàng quy mô lớn trên 200 nhân viên, không có office Offline
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm OfficeMacStd 2016 SNGL OLP NL - 3YF-00526 Phần mềm OfficeMacStd 2016 SNGL OLP NL - 3YF-00526 9.300.000 đ
  Phần mềm OfficeMacStd 2016 SNGL OLP NL - 3YF-00526
  Office for Mac
  Bảo hành: 0 tháng
 • O365PE4Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd O365PE4Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 6.000.000 đ
  O365PE4Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
  Thuê bao theo năm, gói Enterprise E4, áp dụng cho khách hàng quy mô lớn trên 200 nhân viên, Có office Offline
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM O365PE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd PM O365PE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 5.500.000 đ
  PM O365PE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
  Thuê bao theo năm, gói Enterprise E3, áp dụng cho khách hàng quy mô lớn trên 200 nhân viên, Có office Offline
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd PM O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 3.400.000 đ
  PM O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
  Thuê bao tính theo năm, phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ (dưới 25 nhân viên)
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd PM O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 2.300.000 đ
  PM O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
  Thuê bao tính theo năm, phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ (dưới 25 nhân viên)
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd PM O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 1.400.000 đ
  PM O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
  Chỉ có Office Online, không có Offline
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Microsoft VisioStd 2016 SNGL OLP NL PM Microsoft VisioStd 2016 SNGL OLP NL 6.190.000 đ
  PM Microsoft VisioStd 2016 SNGL OLP NL
  Part number: D86-05710 License cho máy trạm Liên hệ với chúng tôi để có sự hỗ trợ tốt hơn
  Bảo hành: 0 tháng
 • PM Microsoft AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qualified PM Microsoft AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qualified 2.260.000 đ
  PM Microsoft AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qualified
  Part number: 5S2-00003 Thuê bao theo năm, các dịch vụ cho server Liên hệ với chúng tôi để có sự hỗ trợ tốt hơn
  Bảo hành: 0 tháng