• Màn chiếu Treo Dalite PLW96WS 120 Inch Màn chiếu Treo Dalite PLW96WS 120 Inch 1.790.000 đ
  Màn chiếu Treo Dalite PLW96WS 120 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Chân E-Screen TS1096 136 Inch Màn chiếu Chân E-Screen TS1096 136 Inch 1.890.000 đ
  Màn chiếu Chân E-Screen TS1096 136 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Chân E-Screen TS1084 120 Inch Màn chiếu Chân E-Screen TS1084 120 Inch 1.690.000 đ
  Màn chiếu Chân E-Screen TS1084 120 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Điện E-Screen ES1096 136 Inch Màn chiếu Điện E-Screen ES1096 136 Inch 3.990.000 đ
  Màn chiếu Điện E-Screen ES1096 136 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite PW300ES 300Inch Màn chiếu Điện Dalite PW300ES 300Inch 34.990.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite PW300ES 300Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 300Inch - Kích thước: 6.10 m x 4.57 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite PW250ES 250Inch Màn chiếu Điện Dalite PW250ES 250Inch 25.990.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite PW250ES 250Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 250Inch - Kích thước: 5.10 m x 3.8 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite P200ES 200Inch Màn chiếu Điện Dalite P200ES 200Inch 7.990.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite P200ES 200Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 200Inch - Kích thước: 3.6 m x 3.6 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite PW400ES 400Inch Màn chiếu Điện Dalite PW400ES 400Inch 99.000.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite PW400ES 400Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 400Inch - Kích thước: 8.13 m x 6.1 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite PW180ES 180 Inch Màn chiếu Điện Dalite PW180ES 180 Inch 7.000.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite PW180ES 180 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 180 Inch - Kích thước: (3m60x2m70) - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite P250ES 250Inch Màn chiếu Điện Dalite P250ES 250Inch 23.990.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite P250ES 250Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 250Inch - Kích thước: 4,6 m x 4.6 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Treo E-Screen WS1096 136 Inch Màn chiếu Treo E-Screen WS1096 136 Inch 1.890.000 đ
  Màn chiếu Treo E-Screen WS1096 136 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Chân Dalite PW96TS 120 Inch Màn chiếu Chân Dalite PW96TS 120 Inch 1.790.000 đ
  Màn chiếu Chân Dalite PW96TS 120 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Điện E-Screen ES1084 120 Inch Màn chiếu Điện E-Screen ES1084 120 Inch 2.890.000 đ
  Màn chiếu Điện E-Screen ES1084 120 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện E-Screen ES1070 100 Inch Màn chiếu Điện E-Screen ES1070 100 Inch 2.490.000 đ
  Màn chiếu Điện E-Screen ES1070 100 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Treo Dalite PL96WS 136 Inch Màn chiếu Treo Dalite PL96WS 136 Inch 1.790.000 đ
  Màn chiếu Treo Dalite PL96WS 136 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Treo E-Screen TS1084 120 Inch Màn chiếu Treo E-Screen TS1084 120 Inch 1.450.000 đ
  Màn chiếu Treo E-Screen TS1084 120 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Điện Dalite PW96ES 120 Inch Màn chiếu Điện Dalite PW96ES 120 Inch 2.890.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite PW96ES 120 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Treo E-Screen WS1070 100 Inch Màn chiếu Treo E-Screen WS1070 100 Inch 790.000 đ
  Màn chiếu Treo E-Screen WS1070 100 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Điện Dalite PW200ES 200 Inch Màn chiếu Điện Dalite PW200ES 200 Inch 7.990.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite PW200ES 200 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 200 Inch - Kích thước: 4,07 m x 3,05 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Treo Dalite PL170WS 170Inch Màn chiếu Treo Dalite PL170WS 170Inch 3.190.000 đ
  Màn chiếu Treo Dalite PL170WS 170Inch
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 170Inch - Kích thước: 3,05m x 3.05m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Chân Grandview PT-H84x84WM 120 Inch Màn chiếu Chân Grandview PT-H84x84WM 120 Inch 3.790.000 đ
  Màn chiếu Chân Grandview PT-H84x84WM 120 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Điện Dalite P80ES Màn chiếu Điện Dalite P80ES 1.890.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite P80ES
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: N/A - Kích thước: (2m03 x 2m03) - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite P170ES 170Inch Màn chiếu Điện Dalite P170ES 170Inch 3.590.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite P170ES 170Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 170Inch - Kích thước: 3,05m x 3.05m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite P96ES 136 Inch Màn chiếu Điện Dalite P96ES 136 Inch 2.290.000 đ
  Màn chiếu Điện Dalite P96ES 136 Inch
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
1 2 Next