• Màn hình LG 29UC88 29.0Inch IPS Màn hình LG 29UC88 29.0Inch IPS 9.190.000 đ
  Màn hình LG 29UC88 29.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 29.0Inch IPS - Độ phân giải: 2560x1080 - Cổng giao tiếp: HDMI x2/ Display port/ headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 23MP57HQ 23.0Inch IPS Màn hình LG 23MP57HQ 23.0Inch IPS 3.850.000 đ
  Màn hình LG 23MP57HQ 23.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 27MP48HQ 27Inch AH IPS Màn hình LG 27MP48HQ 27Inch AH IPS 4.850.000 đ
  Màn hình LG 27MP48HQ 27Inch AH IPS
  - Kích thước màn hình: 27Inch AH IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 24MP58VQ-W 23.8Inch IPS trắng Màn hình LG 24MP58VQ-W 23.8Inch IPS trắng 3.550.000 đ
  Màn hình LG 24MP58VQ-W 23.8Inch IPS trắng
  - Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub/ HDMI / DVI/ Headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 24MP66HQ-C 23.8Inch IPS Màn hình LG 24MP66HQ-C 23.8Inch IPS 3.950.000 đ
  Màn hình LG 24MP66HQ-C 23.8Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub/ HDMI/ Headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 34UC98 34.0Inch IPS Màn hình LG 34UC98 34.0Inch IPS 19.690.000 đ
  Màn hình LG 34UC98 34.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 34.0Inch IPS - Độ phân giải: 3440x1440 - Cổng giao tiếp: HDMI x 2; Display port; Thunderbolt 2.0 x2; USB UP 3.0; USB 3.0 quick charge; USB 3.0; Audio
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 32MP58HQ 32Inch IPS Màn hình LG 32MP58HQ 32Inch IPS 6.990.000 đ
  Màn hình LG 32MP58HQ 32Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 32Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub/ HDMI/ Headphone out
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 24GM77 24.0Inch IPS Màn hình LG 24GM77 24.0Inch IPS 6.390.000 đ
  Màn hình LG 24GM77 24.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 24.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub, DVI-D, HDMI,DisplayPort, USB 3.0
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 24M47VQ 24.0Inch LED Màn hình LG 24M47VQ 24.0Inch LED 3.199.000 đ
  Màn hình LG 24M47VQ 24.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 24.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub,DVI,HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Man hình LG 19M38A 18.5Inch LED Man hình LG 19M38A 18.5Inch LED 1.799.000 đ
  Man hình LG 19M38A 18.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 18.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: D-Sub/ Thiết kế giá treo:7.5x7.5/ Chế độ hiển thị thông minh
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 20M38A 19.5Inch LED Màn hình LG 20M38A 19.5Inch LED 1.890.000 đ
  Màn hình LG 20M38A 19.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 19.5Inch LED - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: Dsub
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 29UM68 29.0Inch IPS Màn hình LG 29UM68 29.0Inch IPS 6.950.000 đ
  Màn hình LG 29UM68 29.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 29.0Inch IPS - Độ phân giải: 2560x1080 - Cổng giao tiếp: HDMI x 2; speaker/ Display port/ headphone out
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 22M47D 21.5Inch LED Màn hình LG 22M47D 21.5Inch LED 2.390.000 đ
  Màn hình LG 22M47D 21.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub,DVI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 22MP48HQ 21.5Inch IPS Màn hình LG 22MP48HQ 21.5Inch IPS 2.799.000 đ
  Màn hình LG 22MP48HQ 21.5Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub/HDMI/ headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 27MP68VQ 27Inch AH IPS Màn hình LG 27MP68VQ 27Inch AH IPS 5.890.000 đ
  Màn hình LG 27MP68VQ 27Inch AH IPS
  - Kích thước màn hình: 27Inch AH IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub/ HDMI / Audio/ Headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 24MP58VQ-P 23.8Inch IPS Màn hình LG 24MP58VQ-P 23.8Inch IPS 3.490.000 đ
  Màn hình LG 24MP58VQ-P 23.8Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub/ HDMI / DVI/ Headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình LG 20MP48A 19.5Inch IPS Màn hình LG 20MP48A 19.5Inch IPS 1.950.000 đ
  Màn hình LG 20MP48A 19.5Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 19.5Inch IPS - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: Dsub
  Bảo hành: 24 tháng