• Loa Soundmax 2.1 A960 Loa Soundmax 2.1 A960 890.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A960
  - Tổng công suất loa: 35W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 15W+20W ( 10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A850 Loa Soundmax 2.1 A850 520.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A850
  - Tổng công suất loa: 25W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 15W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A980 Loa Soundmax 2.1 A980 969.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A980
  - Tổng công suất loa: 40W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+20W ( 10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A820 Loa Soundmax 2.1 A820 520.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A820
  - Tổng công suất loa: 25W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 15W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A920 Loa Soundmax 2.1 A920 620.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A920
  - Tổng công suất loa: 30W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.0 A130 Loa Soundmax 2.0 A130 180.000 đ
  Loa Soundmax 2.0 A130
  - Tổng công suất loa: 6W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 2*3W - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm stereo
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.0 A150 Loa Soundmax 2.0 A150 249.000 đ
  Loa Soundmax 2.0 A150
  - Tổng công suất loa: 10W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 2*5W - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm stereo
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A2300 Loa Soundmax 2.1 A2300 970.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A2300
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2 Jack RCA + 2 Jack cắm mic Karaoke
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A2250 Loa Soundmax 2.1 A2250 750.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A2250
  - Tổng công suất loa: 40W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+20W ( 10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A930 Loa Soundmax 2.1 A930 780.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A930
  - Tổng công suất loa: 30W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A910 Loa Soundmax 2.1 A910 520.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A910
  - Tổng công suất loa: 25W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 15W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 4.1 A4000 Loa Soundmax 4.1 A4000 899.000 đ
  Loa Soundmax 4.1 A4000
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+40W ( 10Wx4) - Cổng tín hiệu vào: 4RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A2117 Loa Soundmax 2.1 A2117 1.020.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A2117
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 AW200 Loa Soundmax 2.1 AW200 1.490.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 AW200
  - Tổng công suất loa: 80W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 40W+40W ( 20Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.0 AK700 Loa Soundmax 2.0 AK700 1.750.000 đ
  Loa Soundmax 2.0 AK700
  - Tổng công suất loa: 100W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 2*50W - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm stereo
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A2118 Loa Soundmax 2.1 A2118 1.390.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A2118
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA ~ hỗ trợ USB, thẻ nhớ SD
 • Loa Soundmax 2.1 A990 Loa Soundmax 2.1 A990 1.190.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A990
  - Tổng công suất loa: 50W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+20W ( 10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: Jack 3.5mm; RCA, Hỗ trợ USB/SD Card, Bluetooth
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A2100 Loa Soundmax 2.1 A2100 950.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A2100
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2 Jack RCA + 2 Jack cắm mic Karaoke
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 4.1 A8900 Loa Soundmax 4.1 A8900 1.420.000 đ
  Loa Soundmax 4.1 A8900
  - Tổng công suất loa: 90W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+60W ( 15Wx4) - Cổng tín hiệu vào: 4 Jack RCA, 2 Jack Stereo 3.5mm, 2 Micro Jack 6mm
  Bảo hành: 12 tháng