• Loa Soundmax A960 2.1 Loa Soundmax A960 2.1 915.000 đ
  Loa Soundmax A960 2.1
  - Tổng công suất loa: 30W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 10W+20W ( 10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A2116 2.1 Loa Soundmax A2116 2.1 990.000 đ
  Loa Soundmax A2116 2.1
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A850 2.1 Loa Soundmax A850 2.1 540.000 đ
  Loa Soundmax A850 2.1
  - Tổng công suất loa: 25W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 15W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A980 2.1 Loa Soundmax A980 2.1 990.000 đ
  Loa Soundmax A980 2.1
  - Tổng công suất loa: 40W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+20W ( 10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A820 2.1 Loa Soundmax A820 2.1 540.000 đ
  Loa Soundmax A820 2.1
  - Tổng công suất loa: 25W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 15W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A920 2.1 Loa Soundmax A920 2.1 650.000 đ
  Loa Soundmax A920 2.1
  - Tổng công suất loa: 30W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A130 2.0 Loa Soundmax A130 2.0 180.000 đ
  Loa Soundmax A130 2.0
  - Tổng công suất loa: 6W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 2*3W - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm stereo
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A150 2.0 Loa Soundmax A150 2.0 250.000 đ
  Loa Soundmax A150 2.0
  - Tổng công suất loa: 10W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 2*5W - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm stereo
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A2300 2.1 Loa Soundmax A2300 2.1 970.000 đ
  Loa Soundmax A2300 2.1
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2 Jack RCA + 2 Jack cắm mic Karaoke
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax 2.1 A2250 Loa Soundmax 2.1 A2250 750.000 đ
  Loa Soundmax 2.1 A2250
  - Tổng công suất loa: 40W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+20W ( 10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A930 2.1 Loa Soundmax A930 2.1 790.000 đ
  Loa Soundmax A930 2.1
  - Tổng công suất loa: 30W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A910 2.1 Loa Soundmax A910 2.1 540.000 đ
  Loa Soundmax A910 2.1
  - Tổng công suất loa: 25W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 15W+10W ( 5Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A4000 4.1 Loa Soundmax A4000 4.1 899.000 đ
  Loa Soundmax A4000 4.1
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 20W+40W ( 10Wx4) - Cổng tín hiệu vào: 4RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A2117 2.1 Loa Soundmax A2117 2.1 1.025.000 đ
  Loa Soundmax A2117 2.1
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax AW200 2.1 Loa Soundmax AW200 2.1 1.490.000 đ
  Loa Soundmax AW200 2.1
  - Tổng công suất loa: 80W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 40W+40W ( 20Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2RCA
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax AK700 2.0 Loa Soundmax AK700 2.0 1.780.000 đ
  Loa Soundmax AK700 2.0
  - Tổng công suất loa: 100W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 2*50W - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm stereo
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A2118 2.1 Loa Soundmax A2118 2.1 1.390.000 đ
  Loa Soundmax A2118 2.1
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 3.5mm Stereo + 2 Jack RCA, hỗ trợ USB, thẻ nhớ SD
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A990 2.1 Loa Soundmax A990 2.1 1.200.000 đ
  Loa Soundmax A990 2.1
  - Tổng công suất loa: 50W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+20W ( 10Wx2) - Cổng tín hiệu vào: Jack 3.5mm; RCA, Hỗ trợ USB/SD Card, Bluetooth
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A2100 2.1 Loa Soundmax A2100 2.1 950.000 đ
  Loa Soundmax A2100 2.1
  - Tổng công suất loa: 60W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+30W ( 15Wx2) - Cổng tín hiệu vào: 2 Jack RCA + 2 Jack cắm mic Karaoke
  Bảo hành: 12 tháng
 • Loa Soundmax A8900 4.1 Loa Soundmax A8900 4.1 1.420.000 đ
  Loa Soundmax A8900 4.1
  - Tổng công suất loa: 90W - CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 30W+60W ( 15Wx4) - Cổng tín hiệu vào: 4 Jack RCA, 2 Jack Stereo 3.5mm, 2 Micro Jack 6mm
  Bảo hành: 12 tháng