• Màn hình Samsung LC27F390FHEXXV 27.0Inch LED Curved Màn hình Samsung LC27F390FHEXXV 27.0Inch LED Curved 6.190.000 đ
  Màn hình Samsung LC27F390FHEXXV 27.0Inch LED Curved
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-sub / DP/ HDMI / Headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LC34F791WQEXXV 144Hz 34Inch LED Màn hình Samsung LC34F791WQEXXV 144Hz 34Inch LED 23.990.000 đ
  Màn hình Samsung LC34F791WQEXXV 144Hz 34Inch LED
  - Kích thước màn hình: 34Inch LED - Độ phân giải: 3440x1440 - Cổng giao tiếp: DP / HDMI*2 / Headphone/ Stereo speaker/USB
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LC27F591FDEXXV 27.0Inch LED Màn hình Samsung LC27F591FDEXXV 27.0Inch LED 6.890.000 đ
  Màn hình Samsung LC27F591FDEXXV 27.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Kết nối D-sub / DP/ HDMI / Headphone/ Audio In
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LC27FG70FQEXXV 27.0Inch 144Hz Màn hình Samsung LC27FG70FQEXXV 27.0Inch 144Hz 14.990.000 đ
  Màn hình Samsung LC27FG70FQEXXV 27.0Inch 144Hz
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Kết nối DP / HDMI*2 / Headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung C32F391FW 32Inch LED Màn hình Samsung C32F391FW 32Inch LED 8.890.000 đ
  Màn hình Samsung C32F391FW 32Inch LED
  - Kích thước màn hình: 32Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMI + Display Port
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS32E590CS/XV 32Inch LED Màn hình Samsung LS32E590CS/XV 32Inch LED 9.950.000 đ
  Màn hình Samsung LS32E590CS/XV 32Inch LED
  - Kích thước màn hình: 32Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Display Port, HDMIx2, Headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS34E790CNS/XV 34Inch LED Màn hình Samsung LS34E790CNS/XV 34Inch LED 16.790.000 đ
  Màn hình Samsung LS34E790CNS/XV 34Inch LED
  - Kích thước màn hình: 34Inch LED - Độ phân giải: 3440x1440 - Cổng giao tiếp: Display Port, HDMIx2, Headphone, USB (3.0)
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS19E310HYMXV 18.5Inch LED Màn hình Samsung LS19E310HYMXV 18.5Inch LED 2.150.000 đ
  Màn hình Samsung LS19E310HYMXV 18.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 18.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: D-sub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS22E360HS 21.5Inch LED Màn hình Samsung LS22E360HS 21.5Inch LED 2.990.000 đ
  Màn hình Samsung LS22E360HS 21.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS20D300NHMXV 19.5Inch LED Màn hình Samsung LS20D300NHMXV 19.5Inch LED 2.150.000 đ
  Màn hình Samsung LS20D300NHMXV 19.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 19.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: D-Sub
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS27E390HS/XV 27.0Inch LED Màn hình Samsung LS27E390HS/XV 27.0Inch LED 5.499.000 đ
  Màn hình Samsung LS27E390HS/XV 27.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS27D590CS/XV 27.0Inch LED Màn hình Samsung LS27D590CS/XV 27.0Inch LED 6.990.000 đ
  Màn hình Samsung LS27D590CS/XV 27.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS27E360FS/XV- trắng ngọc trai 27.0Inch LED Màn hình Samsung LS27E360FS/XV- trắng ngọc trai 27.0Inch LED 5.499.000 đ
  Màn hình Samsung LS27E360FS/XV- trắng ngọc trai 27.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS27E310HSG/XV 27.0Inch LED Màn hình Samsung LS27E310HSG/XV 27.0Inch LED 4.599.000 đ
  Màn hình Samsung LS27E310HSG/XV 27.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS27E591CS/XV 27.0Inch LED Màn hình Samsung LS27E591CS/XV 27.0Inch LED 6.990.000 đ
  Màn hình Samsung LS27E591CS/XV 27.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI Audio In, Display-Port
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS27E510CS/XV 27.0Inch LED Màn hình Samsung LS27E510CS/XV 27.0Inch LED 5.990.000 đ
  Màn hình Samsung LS27E510CS/XV 27.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, HDMI, Headphone
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS22F350FHEXXV 21.5Inch LED Màn hình Samsung LS22F350FHEXXV 21.5Inch LED 2.599.000 đ
  Màn hình Samsung LS22F350FHEXXV 21.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS19F350HNEXXV 18.5Inch LED Màn hình Samsung LS19F350HNEXXV 18.5Inch LED 1.899.000 đ
  Màn hình Samsung LS19F350HNEXXV 18.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 18.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: D-sub
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS24F350FHEXXV 23.6Inch IPS Màn hình Samsung LS24F350FHEXXV 23.6Inch IPS 3.290.000 đ
  Màn hình Samsung LS24F350FHEXXV 23.6Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.6Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LC34F791WQEXXV 100Hz 34Inch LED Màn hình Samsung LC34F791WQEXXV 100Hz 34Inch LED 23.990.000 đ
  Màn hình Samsung LC34F791WQEXXV 100Hz 34Inch LED
  - Kích thước màn hình: 34Inch LED - Độ phân giải: 3440x1440 - Cổng giao tiếp: DP / HDMI*2 / Headphone/ Stereo speaker/USB
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS19F355HNEXXV 18.5Inch LED Màn hình Samsung LS19F355HNEXXV 18.5Inch LED 1.999.000 đ
  Màn hình Samsung LS19F355HNEXXV 18.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 18.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: D-sub
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LC32F391FWEXXV 32Inch LED Curved Màn hình Samsung LC32F391FWEXXV 32Inch LED Curved 8.890.000 đ
  Màn hình Samsung LC32F391FWEXXV 32Inch LED Curved
  - Kích thước màn hình: 32Inch LED Curved - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMI + Display Port
  Bảo hành: 24 tháng
 • Màn hình Samsung LS22F355FHEXXV 21.5Inch LED Màn hình Samsung LS22F355FHEXXV 21.5Inch LED 2.749.000 đ
  Màn hình Samsung LS22F355FHEXXV 21.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub HDMI
  Bảo hành: 24 tháng