• Máy cắt giấy đa năng DC-20 Máy cắt giấy đa năng DC-20 1.490.000 đ
  Máy cắt giấy đa năng DC-20
  Máy cắt giấy đa năng DC-20 All in one ( dao dài và dao tròn, cắt thẳng, răng cưa, gợn sóng ) - Bàn cắt giấy xách tay - Khổ giấy cắt tối đa: A3 ( 420mm ) - 2 mặt cắt giấy: + Mặt 1: cắt thẳng 10 tờ/lần + Mặt 2 với 3 kiểu cắt: cắt thẳng, cắt gợn sóng, cắt răng cưa - Chức năng cắt bo góc giấy - Lưỡi dao sắt bén, an toàn - Độ cắt chính xác cao - Công suất: 8 tờ A3/70gms - Trọng lượng: 2kg - Kích thước: 460x220x90mm Công nghệ Đức, chính hãng
 • Máy cắt giấy đa năng DC-10 Máy cắt giấy đa năng DC-10 1.150.000 đ
  Máy cắt giấy đa năng DC-10
  Máy cắt giấy đa năng DC-10 All in one ( dao dài và dao tròn, cắt thẳng, răng cưa, gợn sóng ) - Bàn cắt giấy xách tay - Khổ giấy cắt tối đa: A4 ( 330mm ) - 2 mặt cắt giấy: + Mặt 1: cắt thẳng 5 tờ/lần + Mặt 2 với 3 kiểu cắt: cắt thẳng, cắt gợn sóng, cắt răng cưa - Chức năng cắt bo góc giấy - Lưỡi dao sắt bén, an toàn - Độ cắt chính xác cao - Công suất: 5 tờ A4/70gms - Trọng lượng: 0.94kg - Kích thước: 398x198x50mm Công nghệ Đức, chính hãng
 • Máy cắt giấy DSB GT-3 Máy cắt giấy DSB GT-3 1.050.000 đ
  Máy cắt giấy DSB GT-3
  Máy cắt giấy DSB GT-3 - Bàn cắt giấy xách tay - Khổ giấy cắt tối đa: A3 (420mm ) - Lưỡi dao sắt bén, an toàn - Độ cắt chính xác cao - Công suất: 8 tờ A3/70gms - Trọng lượng: 1.8kg - Kích thước: 630x346x76mm Công nghệ Đức, chính hãng
 • Máy cắt giấy DSB GT-4B Máy cắt giấy DSB GT-4B 850.000 đ
  Máy cắt giấy DSB GT-4B
  Máy cắt giấy DSB GT-4B - Bàn cắt giấy xách tay - Khổ giấy cắt tối đa: A4 ( 330mm ) - Lưỡi dao sắt bén, an toàn - Độ cắt chính xác cao - Công suất: 10 tờ A4/70gms - Trọng lượng: 1.2kg - Kích thước: 445x270x63mm Công nghệ Đức, chính hãng