• Màn hình Asus VX239H 23.0Inch IPS Màn hình Asus VX239H 23.0Inch IPS 3.490.000 đ
  Màn hình Asus VX239H 23.0Inch IPS
  - Model:VX239H - Kích thước màn hình: 23.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMI/MLHx2/D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VS247NR 23.6Inch LED Màn hình Asus VS247NR 23.6Inch LED 3.360.000 đ
  Màn hình Asus VS247NR 23.6Inch LED
  - Model: VS247NR - Kích thước màn hình: 23.6Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub/ DVI-D
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VP278H 27.0Inch LED Màn hình Asus VP278H 27.0Inch LED 5.990.000 đ
  Màn hình Asus VP278H 27.0Inch LED
  - Model: VP278H - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, 2xHDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VX279H-W 27.0Inch IPS Màn hình Asus VX279H-W 27.0Inch IPS 6.490.000 đ
  Màn hình Asus VX279H-W 27.0Inch IPS
  - Model: VX279H-W - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMIX2/ D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus MG279Q 27.0Inch LED gaming Màn hình Asus MG279Q 27.0Inch LED gaming 17.990.000 đ
  Màn hình Asus MG279Q 27.0Inch LED gaming
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 2560x1440 - Cổng giao tiếp: 2xHDMI/MHL , DP, Mini DP ,2x USB 3.0
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VG278HV 27.0Inch LED gaming Màn hình Asus VG278HV 27.0Inch LED gaming 9.490.000 đ
  Màn hình Asus VG278HV 27.0Inch LED gaming
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMI , Dsub, Dual-link DVI-D (hỗ trợ NVIDIA 3D Vision)
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VC239H 23.0Inch AH-IPS Màn hình Asus VC239H 23.0Inch AH-IPS 3.290.000 đ
  Màn hình Asus VC239H 23.0Inch AH-IPS
  - Model: VC239H - Kích thước màn hình: 23.0Inch AH-IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, DVI, HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus PG348Q 34Inch Ultra-wide IPS Screen Màn hình Asus PG348Q 34Inch Ultra-wide IPS Screen 34.990.000 đ
  Màn hình Asus PG348Q 34Inch Ultra-wide IPS Screen
  - Model: PG348Q - Kích thước màn hình: 34Inch Ultra-wide IPS Screen - Độ phân giải: 3440x1440 - Cổng giao tiếp: USB/Display Port 1.2
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus PG279Q 27.0Inch LED gaming Màn hình Asus PG279Q 27.0Inch LED gaming 21.190.000 đ
  Màn hình Asus PG279Q 27.0Inch LED gaming
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 2560x1440 - Cổng giao tiếp: HDMI , DP,2x USB 3.0
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus MG278Q 27.0Inch LED gaming Màn hình Asus MG278Q 27.0Inch LED gaming 12.790.000 đ
  Màn hình Asus MG278Q 27.0Inch LED gaming
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 2560x1440 - Cổng giao tiếp: 2xHDMI , DP, Dual-link DVI-D
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus PB287Q 28.0Inch IPS- đồ họa Màn hình Asus PB287Q 28.0Inch IPS- đồ họa 13.690.000 đ
  Màn hình Asus PB287Q 28.0Inch IPS- đồ họa
  - Model: PB287Q - Kích thước màn hình: 28.0Inch LED - Độ phân giải: 3840x2160Dpi - Cổng giao tiếp: HDMIX2/ D-Sub/ DVI-D
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus PG278Q 27.0Inch LED Màn hình Asus PG278Q 27.0Inch LED 19.500.000 đ
  Màn hình Asus PG278Q 27.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 2560x1440 - Cổng giao tiếp: USB/Display Port 1.2
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VN247HA 23.6Inch LED Màn hình Asus VN247HA 23.6Inch LED 3.790.000 đ
  Màn hình Asus VN247HA 23.6Inch LED
  - Model: VN247HA - Kích thước màn hình: 23.6Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, 2xHDMI, DVI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VX229H-J 21.5Inch LED Màn hình Asus VX229H-J 21.5Inch LED 3.380.000 đ
  Màn hình Asus VX229H-J 21.5Inch LED
  - Model: VX229H-J - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, 2xHDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus MX299Q 29.0Inch AH-IPS Màn hình Asus MX299Q 29.0Inch AH-IPS 10.690.000 đ
  Màn hình Asus MX299Q 29.0Inch AH-IPS
  - Model: MX299Q - Kích thước màn hình: 29.0Inch AH-IPS - Độ phân giải: 2560x1080 - Cổng giao tiếp: HDMIX2/ D-Sub/ DVI-D
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VS239HV 23.0Inch IPS Màn hình Asus VS239HV 23.0Inch IPS 3.090.000 đ
  Màn hình Asus VS239HV 23.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, HDMI, DVI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus MX259H 25.0Inch IPS Màn hình Asus MX259H 25.0Inch IPS 3.950.000 đ
  Màn hình Asus MX259H 25.0Inch IPS
  - Model: MX259H - Kích thước màn hình: 25.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMIX2/ D-Sub/
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VX207DE 19.5Inch LED Màn hình Asus VX207DE 19.5Inch LED 1.890.000 đ
  Màn hình Asus VX207DE 19.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 19.5inch LED - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VX279H 27.0Inch IPS Màn hình Asus VX279H 27.0Inch IPS 5.290.000 đ
  Màn hình Asus VX279H 27.0Inch IPS
  - Model: VX279H - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMIX2/ D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus PB328Q 2K WQHD 32Inch IPS Màn hình Asus PB328Q 2K WQHD 32Inch IPS 14.990.000 đ
  Màn hình Asus PB328Q 2K WQHD 32Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 32Inch IPS - Độ phân giải: 2560x1440 - Cổng giao tiếp: Dsub' HDMI, MHL, DP, Dual DVI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VZ249H 23.8Inch IPS Không viền, siêu mỏng Màn hình Asus VZ249H 23.8Inch IPS Không viền, siêu mỏng 3.890.000 đ
  Màn hình Asus VZ249H 23.8Inch IPS Không viền, siêu mỏng
  - Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMI, D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus PB248Q 27.0Inch IPS- đồ họa Màn hình Asus PB248Q 27.0Inch IPS- đồ họa 4.990.000 đ
  Màn hình Asus PB248Q 27.0Inch IPS- đồ họa
  - Model: PB248Q - Kích thước màn hình: 24.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1200Dpi - Cổng giao tiếp: HDMIX2/ D-Sub/ DVI-D
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus MX239HR 23.0Inch LED Màn hình Asus MX239HR 23.0Inch LED 3.890.000 đ
  Màn hình Asus MX239HR 23.0Inch LED
  - Model: MX239HR - Kích thước màn hình: 23.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: HDMIX2/ D-Sub/ DVI-D
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình Asus VX238H 23.0Inch LED Màn hình Asus VX238H 23.0Inch LED 2.890.000 đ
  Màn hình Asus VX238H 23.0Inch LED
  - Model: VX238H - Kích thước màn hình: 23.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, 2x HDMI, DVI ; Respond time: 1ms
  Bảo hành: 36 tháng
1 2 Next