• Máy chủ GameNet PAC SVH62223206N (60 - 80 Clients) Máy chủ GameNet PAC SVH62223206N (60 - 80 Clients) 23.990.000 đ
  Máy chủ GameNet PAC SVH62223206N (60 - 80 Clients)
  Máy chủ GameNet SVH62223206N (60-80 Clients) (Intel C222 Chipset/ Xeon E3 1231V3 3.4Ghz-8Mb/ Ram ECC 32GB (4x8Gb)/ SSD 120Gb x 1/ SSD 240 x 2 Case/ Nguồn 500W)
 • Máy chủ GameNet PAC SVH222802S125N (15 - 30 Clients) Máy chủ GameNet PAC SVH222802S125N (15 - 30 Clients) 12.690.000 đ
  Máy chủ GameNet PAC SVH222802S125N (15 - 30 Clients)
  Máy chủ GameNet SVH222802S125N (15 - 30 Clients) (Intel C222 Chipset/ G3250 3.2Ghz/3Mb/ Ram ECC 8GB/ SSD 2 x 120Gb/ HDD Western 500Gb Black/ Case/ Nguồn 500W)
 • Máy chủ GameNet PAC SVH2321602S1210N (30 - 45 Clients) Máy chủ GameNet PAC SVH2321602S1210N (30 - 45 Clients) 15.390.000 đ
  Máy chủ GameNet PAC SVH2321602S1210N (30 - 45 Clients)
  Máy chủ GameNet SVH2321602S1210N (30-45 Clients) (Intel C222 Chipset/ G3440 3.3Ghz/3Mb/ Ram ECC 16GB (2x8Gb)/ SSD 120Gb*2/ HDD Western 1Tb Black/ Case/ Nguồn 550W)
 • Máy chủ GameNet PAC SVH3421602S121S24N (45 - 60 Clients) Máy chủ GameNet PAC SVH3421602S121S24N (45 - 60 Clients) 18.690.000 đ
  Máy chủ GameNet PAC SVH3421602S121S24N (45 - 60 Clients)
  Máy chủ GameNet SVH3421602S121S24N (45-60 Clients) (Intel C222 Chipset/ Core i3 4150 3.5Ghz/3Mb/ Ram ECC 16GB (2x8Gb)/ SSD 120Gb*2/ SSD 240*1/ Case/ Nguồn 500W)