• Máy quét Fujitsu fi-7030 (PA03750-B001) Máy quét Fujitsu fi-7030 (PA03750-B001) Liên hệ
  Máy quét Fujitsu fi-7030 (PA03750-B001)
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: N/A
 • Máy quét Epson GT1500 Máy quét Epson GT1500 10.500.000 đ
  Máy quét Epson GT1500
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48 bit
 • Máy quét HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed (L2759A) Máy quét HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed (L2759A) 7.090.000 đ
  Máy quét HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed (L2759A)
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: Bit depth: 24-bits external 48-bits internal
 • Máy quét Canon 9000f MK II Máy quét Canon 9000f MK II 5.590.000 đ
  Máy quét Canon 9000f MK II
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48-bit
 • Máy quét Fujitsu SP1125 PA03708-B011 Máy quét Fujitsu SP1125 PA03708-B011 12.490.000 đ
  Máy quét Fujitsu SP1125 PA03708-B011
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB
 • Máy quét HP G4050-L1957A Máy quét HP G4050-L1957A 6.290.000 đ
  Máy quét HP G4050-L1957A
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48 bit
 • Máy quét HP 8270-L1975A Máy quét HP 8270-L1975A 18.890.000 đ
  Máy quét HP 8270-L1975A
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48bit
 • Máy quét HP N6350-L2703A Máy quét HP N6350-L2703A 19.550.000 đ
  Máy quét HP N6350-L2703A
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN - Độ sâu màu sắc: 96 bit
 • Máy quét Kodak ScanMate i1150 Máy quét Kodak ScanMate i1150 13.490.000 đ
  Máy quét Kodak ScanMate i1150
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48 Bit
 • Máy quét HP N9120-L2683B Máy quét HP N9120-L2683B 83.190.000 đ
  Máy quét HP N9120-L2683B
  - Khổ giấy: A3/A4 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48bit
 • Máy quét Plustek A360 (A3) Máy quét Plustek A360 (A3) 25.990.000 đ
  Máy quét Plustek A360 (A3)
  - Khổ giấy: A3/A4 - Scan hai mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB
 • Máy quét Plustek SN8016U (A3) Máy quét Plustek SN8016U (A3) 74.900.000 đ
  Máy quét Plustek SN8016U (A3)
  - Khổ giấy: A3/A4 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN
 • Máy quét Plustek PN2040 Máy quét Plustek PN2040 8.500.000 đ
  Máy quét Plustek PN2040
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN - Độ sâu màu sắc: 48-bit
 • Máy quét Plustek PL1530 Máy quét Plustek PL1530 7.600.000 đ
  Máy quét Plustek PL1530
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48-bit
 • Máy quét Fujitsu IX500 PA03656-B001 Máy quét Fujitsu IX500 PA03656-B001 14.500.000 đ
  Máy quét Fujitsu IX500 PA03656-B001
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB
 • Máy quét Fujitsu S1300i PA03643-B001 Máy quét Fujitsu S1300i PA03643-B001 7.900.000 đ
  Máy quét Fujitsu S1300i PA03643-B001
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB
 • Máy quét Plustek PS3060U Máy quét Plustek PS3060U 10.900.000 đ
  Máy quét Plustek PS3060U
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - ADF: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: Đang cập nhật
 • Máy quét HP ENT 7500 Flatbed-L2725B Máy quét HP ENT 7500 Flatbed-L2725B 31.690.000 đ
  Máy quét HP ENT 7500 Flatbed-L2725B
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48bit
 • Máy quét HP G4010-L1956A Máy quét HP G4010-L1956A 4.690.000 đ
  Máy quét HP G4010-L1956A
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 96 bit
 • Máy quét Plustek A320 ( khổ A3) Máy quét Plustek A320 ( khổ A3) 13.990.000 đ
  Máy quét Plustek A320 ( khổ A3)
  - Khổ giấy: A3/A4 - Scan hai mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48-bit
 • Máy quét Plustek PS288 Máy quét Plustek PS288 8.390.000 đ
  Máy quét Plustek PS288
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48-bit
 • Máy quét HP 5590-L1910A Máy quét HP 5590-L1910A 8.990.000 đ
  Máy quét HP 5590-L1910A
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48-bit
 • Máy quét HP 5000S3-L2751A Máy quét HP 5000S3-L2751A 16.390.000 đ
  Máy quét HP 5000S3-L2751A
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48 bit
 • Máy quét Kodak i940 Máy quét Kodak i940 7.800.000 đ
  Máy quét Kodak i940
  - Khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48 Bit
1 2 3 Next