• Máy bộ đàm Motorola CP1660-U2-435-480Mhz AZH03RDK8AA9 Máy bộ đàm Motorola CP1660-U2-435-480Mhz AZH03RDK8AA9 4.200.000 đ
    Máy bộ đàm Motorola CP1660-U2-435-480Mhz AZH03RDK8AA9
    Bộ đàm cầm tay thương mại, ky thuật tương tự, đầy đủ bàn phím, 99 kênh, màn hình LCD đơn giản, cài đật sẵn VOX (truyền âm thoại không cần bấm phím), bảo mật đơn giản bằng xáo trộn âm thoại, tín hiệu DTMF, lập trình cài đật máy ngay tại bàn phím. Công nghệ X-Pand làm âm thanh rõ ràng. Tần số U2 từ là 435-480Mhz
  • Máy bộ đàm Motorola CP1660-V - 136-174Mhz AZH03KEK8AA9 Máy bộ đàm Motorola CP1660-V - 136-174Mhz AZH03KEK8AA9 4.200.000 đ
    Máy bộ đàm Motorola CP1660-V - 136-174Mhz AZH03KEK8AA9
    Bộ đàm cầm tay thương mại, ky thuật tương tự, đầy đủ bàn phím, 99 kênh, màn hình LCD đơn giản, cài đật sẵn VOX (truyền âm thoại không cần bấm phím), bảo mật đơn giản bằng xáo trộn âm thoại, tín hiệu DTMF, lập trình cài đật máy ngay tại bàn phím. Công nghệ X-Pand làm âm thanh rõ ràng. Tần số VHF 136-174 Mhz.