• Vỏ máy vi tính Sohoo 5912BK Vỏ máy vi tính Sohoo 5912BK 340.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 5912BK
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám
 • Vỏ máy vi tính Sohoo 5901BK Vỏ máy vi tính Sohoo 5901BK 340.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 5901BK
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám
 • Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BK Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BK 320.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BK
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám
 • Vỏ máy vi tính Sohoo 2809GK Vỏ máy vi tính Sohoo 2809GK 320.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 2809GK
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám
 • Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BG Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BG 320.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BG
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám
 • Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BR Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BR 320.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 2810BR
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen đỏ
 • Vỏ máy vi tính Sohoo 5905BK Vỏ máy vi tính Sohoo 5905BK 340.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 5905BK
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám
 • Vỏ máy vi tính Sohoo 5903BK Vỏ máy vi tính Sohoo 5903BK 340.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 5903BK
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám
 • Vỏ máy vi tính Sohoo 2811BK Vỏ máy vi tính Sohoo 2811BK 350.000 đ
  Vỏ máy vi tính Sohoo 2811BK
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám - Chuẩn cắm usb : 1x usb3.0 + 3x usb2.0
 • Vỏ máy vi tính Kenoo 5912BK Vỏ máy vi tính Kenoo 5912BK 340.000 đ
  Vỏ máy vi tính Kenoo 5912BK
  - Loại case: ATX - Làm mát: Option 8cm fan - Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm - Màu: Đen mặt xám