• Màn hình HP EliteDisplay E220T 21.5Inch LED Touch Màn hình HP EliteDisplay E220T 21.5Inch LED Touch 6.490.000 đ
  Màn hình HP EliteDisplay E220T 21.5Inch LED Touch
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED Touch - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA, DP, 2USB 3.0, Audio
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP ProDisplay P240va 23.8Inch Led Màn hình HP ProDisplay P240va 23.8Inch Led 3.590.000 đ
  Màn hình HP ProDisplay P240va 23.8Inch Led
  - Kích thước màn hình: 23.8Inch Led - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: 1 VGA;1 DisplayPort 1.2 (with HDCP support);1 HDMI (with HDCP support)
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 27Er 27Inch IPS Màn hình HP 27Er 27Inch IPS 5.290.000 đ
  Màn hình HP 27Er 27Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 27Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA + 2*HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 25er 25.0Inch IPS Màn hình HP 25er 25.0Inch IPS 4.390.000 đ
  Màn hình HP 25er 25.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 25.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA +2* HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP V194 18.5Inch LED Màn hình HP V194 18.5Inch LED 1.769.000 đ
  Màn hình HP V194 18.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 18.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: VGA
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP V203p 19.5Inch LED Màn hình HP V203p 19.5Inch LED 2.090.000 đ
  Màn hình HP V203p 19.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 19.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: VGA
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 20KD 19.5Inch IPS Màn hình HP 20KD 19.5Inch IPS 2.150.000 đ
  Màn hình HP 20KD 19.5Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 19.5Inch IPS - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: VGA / DVI-D (with DHCP support)
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 24er T3M81AA 23.8Inch IPS Màn hình HP 24er T3M81AA 23.8Inch IPS 3.790.000 đ
  Màn hình HP 24er T3M81AA 23.8Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA + HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP B191 18.5Inch LED Màn hình HP B191 18.5Inch LED 1.790.000 đ
  Màn hình HP B191 18.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 18.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: VGA
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP P202 20.0Inch LED Màn hình HP P202 20.0Inch LED 2.690.000 đ
  Màn hình HP P202 20.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 20.0Inch LED - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: VGA Port, Display Port,Cable VGA,Cable Display Port.
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP P202VA 19.5Inch IPS Màn hình HP P202VA 19.5Inch IPS 2.790.000 đ
  Màn hình HP P202VA 19.5Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 19.5Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA Port, Display Port,Cable VGA,Cable Display Port.
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP P222va 21.5Inch LED Màn hình HP P222va 21.5Inch LED 3.250.000 đ
  Màn hình HP P222va 21.5Inch LED
  - Model: P222va - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: (1) DisplayPort +  (1) VGA HDCP
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP Zdisplay Z22n 21.5Inch IPS Màn hình HP Zdisplay Z22n 21.5Inch IPS 4.190.000 đ
  Màn hình HP Zdisplay Z22n 21.5Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA, HDMI (HDCP), DP 1.2 (HDCP), 2xUSB 3.0
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP EliteDisplay E232 23.0Inch IPS Màn hình HP EliteDisplay E232 23.0Inch IPS 3.950.000 đ
  Màn hình HP EliteDisplay E232 23.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA + HDMI(HDCP Support) + DisplayPort
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP P232 23.0Inch LED Màn hình HP P232 23.0Inch LED 3.490.000 đ
  Màn hình HP P232 23.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 23.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA/ DVI/USB
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP Zdisplay Z24nf 23.8Inch IPS Màn hình HP Zdisplay Z24nf 23.8Inch IPS 7.250.000 đ
  Màn hình HP Zdisplay Z24nf 23.8Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA, HDMI (HDCP), DP 1.2 (HDCP), 2xUSB 3.0
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 20WD 19.5Inch LED Màn hình HP 20WD 19.5Inch LED 1.999.000 đ
  Màn hình HP 20WD 19.5Inch LED
  - Model: 20WD - Kích thước màn hình: 19.5Inch LCD - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: D-Sub/DVI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 27ES 27Inch IPS Màn hình HP 27ES 27Inch IPS 5.299.000 đ
  Màn hình HP 27ES 27Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 27Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA + 2*HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 23ES 23.0Inch IPS Màn hình HP 23ES 23.0Inch IPS 3.790.000 đ
  Màn hình HP 23ES 23.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA + HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP EliteDisplay E222 21.5Inch IPS Màn hình HP EliteDisplay E222 21.5Inch IPS 3.490.000 đ
  Màn hình HP EliteDisplay E222 21.5Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA + HDMI(HDCP Support) + DisplayPort
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 27VX 27Inch IPS Màn hình HP 27VX 27Inch IPS 5.390.000 đ
  Màn hình HP 27VX 27Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 27Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA, DVI-D, HDMI HDCP Support
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP EliteDisplay E240 23.8Inch IPS Màn hình HP EliteDisplay E240 23.8Inch IPS 3.990.000 đ
  Màn hình HP EliteDisplay E240 23.8Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA + HDMI(HDCP Support) + DisplayPort
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP P17A 17.0Inch LED Màn hình HP P17A 17.0Inch LED 2.349.000 đ
  Màn hình HP P17A 17.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 17.0Inch LED - Độ phân giải: 1280x1024 - Cổng giao tiếp: D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình HP 22er T3M73AA 21.5Inch IPS Màn hình HP 22er T3M73AA 21.5Inch IPS 3.199.000 đ
  Màn hình HP 22er T3M73AA 21.5Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA + HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
1 2 3 Next