• Nguồn máy tính GAMEMAX VP350 - 350w ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP350 - 350w ( Hộp box) 450.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP350 - 350w ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP450 - 450w ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP450 - 450w ( Hộp box) 560.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP450 - 450w ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP500 - 500w - 80 Plus ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP500 - 500w - 80 Plus ( Hộp box) 730.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP500 - 500w - 80 Plus ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP600 - 600w - 80 Plus ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP600 - 600w - 80 Plus ( Hộp box) 830.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP600 - 600w - 80 Plus ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 600W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP700 - 700w - 80 Plus ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP700 - 700w - 80 Plus ( Hộp box) 900.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP700 - 700w - 80 Plus ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 700W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP800 - 800w - 80 Plus ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP800 - 800w - 80 Plus ( Hộp box) 950.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP800 - 800w - 80 Plus ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 800W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 24 tháng