• Nguồn máy tính GAMEMAX VP350 - 350w ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP350 - 350w ( Hộp box) 450.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP350 - 350w ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP450 - 450w ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP450 - 450w ( Hộp box) 560.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP450 - 450w ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 24 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP500 - 500w - 80 Plus ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP500 - 500w - 80 Plus ( Hộp box) 830.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP500 - 500w - 80 Plus ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP600 - 600w - 80 Plus ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP600 - 600w - 80 Plus ( Hộp box) 1.150.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP600 - 600w - 80 Plus ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 600W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP700 - 700w - 80 Plus ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP700 - 700w - 80 Plus ( Hộp box) 1.100.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP700 - 700w - 80 Plus ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 700W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX VP800 - 800w - 80 Plus ( Hộp box) Nguồn máy tính GAMEMAX VP800 - 800w - 80 Plus ( Hộp box) 1.250.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX VP800 - 800w - 80 Plus ( Hộp box)
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 800W - Quạt: Fan 12cm - Nguồn có chức năng ECO tiết kiệm điện, chống ồn
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX GP-750 -750W : 80 Plus Bronze (hộp box ) - Fan 14cm Nguồn máy tính GAMEMAX GP-750 -750W : 80 Plus Bronze (hộp box ) - Fan 14cm 1.200.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX GP-750 -750W : 80 Plus Bronze (hộp box ) - Fan 14cm
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 750W - công suất thực 700+ - Quạt: Fan 14cm
  Bảo hành: 36 tháng
 • Nguồn máy tính GAMEMAX GP-850 -850W : 80 Plus Bronze (hộp box ) - Fan 14cm Nguồn máy tính GAMEMAX GP-850 -850W : 80 Plus Bronze (hộp box ) - Fan 14cm 1.400.000 đ
  Nguồn máy tính GAMEMAX GP-850 -850W : 80 Plus Bronze (hộp box ) - Fan 14cm
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze dùng cho game - văn phòng - Công suất danh định: 850W - công suất thực 750+ - Quạt: Fan 14cm
  Bảo hành: 36 tháng