• Màn hình AOC I2781F 27.0Inch IPS Màn hình AOC I2781F 27.0Inch IPS 5.390.000 đ
  Màn hình AOC I2781F 27.0Inch IPS
  - Model: I2781F - Kích thước màn hình: 27.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: "D-Sub "
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC I2260SWD 21.5Inch IPS Màn hình AOC I2260SWD 21.5Inch IPS 2.590.000 đ
  Màn hình AOC I2260SWD 21.5Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub,DVI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC G2460PQU 24.0Inch LED Màn hình AOC G2460PQU 24.0Inch LED 5.950.000 đ
  Màn hình AOC G2460PQU 24.0Inch LED
  - Model: G2460PQU - Kích thước màn hình: 24.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, 24-pin DVI, HDMI and DP
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC Gaming G2460VQ6 24.0Inch LED Màn hình AOC Gaming G2460VQ6 24.0Inch LED 3.150.000 đ
  Màn hình AOC Gaming G2460VQ6 24.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 24.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Analog RGB, HDMI and DP
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC I2267FW 21.5Inch LED Màn hình AOC I2267FW 21.5Inch LED 2.560.000 đ
  Màn hình AOC I2267FW 21.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC G2770PQU 27.0Inch LED Màn hình AOC G2770PQU 27.0Inch LED 7.980.000 đ
  Màn hình AOC G2770PQU 27.0Inch LED
  - Model: G2770PQU - Kích thước màn hình: 27.0Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub, 24-pin DVI, HDMI and DP
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC C2783FQ 27.0Inch IPS Curved Màn hình AOC C2783FQ 27.0Inch IPS Curved 7.190.000 đ
  Màn hình AOC C2783FQ 27.0Inch IPS Curved
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Analog, DVI, HDMI (MHL) & DP
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC I2269VW.BK 21.5Inch LED Màn hình AOC I2269VW.BK 21.5Inch LED 2.790.000 đ
  Màn hình AOC I2269VW.BK 21.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: VGA/DVI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC I2280SWD 21.5Inch IPS Màn hình AOC I2280SWD 21.5Inch IPS 2.390.000 đ
  Màn hình AOC I2280SWD 21.5Inch IPS
  - Model: I2280SWD - Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-sub, DVI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC I2080SW 19.5Inch IPS Màn hình AOC I2080SW 19.5Inch IPS 1.749.000 đ
  Màn hình AOC I2080SW 19.5Inch IPS
  - Model: I2080SW - Kích thước màn hình: 19.5Inch IPS - Độ phân giải: 1440x900 - Cổng giao tiếp: Dsub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC 2476VW 23.6Inch LED Màn hình AOC 2476VW 23.6Inch LED 2.990.000 đ
  Màn hình AOC 2476VW 23.6Inch LED
  - Model: 2476VW - Kích thước màn hình: 23.6Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Analog RGB, HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC U3477PQU 34Inch IPS Màn hình AOC U3477PQU 34Inch IPS 17.590.000 đ
  Màn hình AOC U3477PQU 34Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 34Inch IPS - Độ phân giải: 3440x1440 - Cổng giao tiếp: DVI / HDMI/D-Sub/Display Port Input
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC U2868PQU 4K 28.0Inch LED Màn hình AOC U2868PQU 4K 28.0Inch LED 10.490.000 đ
  Màn hình AOC U2868PQU 4K 28.0Inch LED
  - Kích thước màn hình: 28.0Inch LED - Độ phân giải: 3840x2160Dpi - Cổng giao tiếp: "D-Sub,HDMI Display port "
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC Q2778VQE 27.0Inch IPS Màn hình AOC Q2778VQE 27.0Inch IPS 7.590.000 đ
  Màn hình AOC Q2778VQE 27.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch IPS - Độ phân giải: 2560x1440 - Cổng giao tiếp: DVI / HDMI/Display Port Input
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC I2769VM 27.0Inch IPS Màn hình AOC I2769VM 27.0Inch IPS 4.590.000 đ
  Màn hình AOC I2769VM 27.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 27.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC I2579V 25.0Inch IPS Màn hình AOC I2579V 25.0Inch IPS 3.780.000 đ
  Màn hình AOC I2579V 25.0Inch IPS
  - Model: I2579V - Kích thước màn hình: 25.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: "D-Sub,DVI "
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC M2461FWH 23.6Inch LED Màn hình AOC M2461FWH 23.6Inch LED 2.850.000 đ
  Màn hình AOC M2461FWH 23.6Inch LED
  - Model: M2461FWH - Kích thước màn hình: 23.6Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: "D-Sub,HDMI "
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC I2381FH 23.0Inch IPS Màn hình AOC I2381FH 23.0Inch IPS 3.090.000 đ
  Màn hình AOC I2381FH 23.0Inch IPS
  - Kích thước màn hình: 23.0Inch IPS - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub / HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC 2476vw/BK 23.6Inch LED Màn hình AOC 2476vw/BK 23.6Inch LED 2.990.000 đ
  Màn hình AOC 2476vw/BK 23.6Inch LED
  - Kích thước màn hình: 23.6Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Analog RGB, HDMI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC E2180SWN 20.7Inch LED Màn hình AOC E2180SWN 20.7Inch LED 1.799.000 đ
  Màn hình AOC E2180SWN 20.7Inch LED
  - Model: E2180SWN - Kích thước màn hình: LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC M2060SWD 19.5Inch LED Màn hình AOC M2060SWD 19.5Inch LED 1.750.000 đ
  Màn hình AOC M2060SWD 19.5Inch LED
  - Model: M2060SWD - Kích thước màn hình: 19.5Inch LED - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: Dsub,DVI
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC E2270SWN 19.5Inch LED Màn hình AOC E2270SWN 19.5Inch LED 2.290.000 đ
  Màn hình AOC E2270SWN 19.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 19.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC E2270SWN 21.5Inch LED Màn hình AOC E2270SWN 21.5Inch LED 2.290.000 đ
  Màn hình AOC E2270SWN 21.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Dsub
  Bảo hành: 36 tháng
 • Màn hình AOC E2070SWN 19.5Inch LED Màn hình AOC E2070SWN 19.5Inch LED 1.799.000 đ
  Màn hình AOC E2070SWN 19.5Inch LED
  - Kích thước màn hình: 19.5Inch LED - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: D-Sub
  Bảo hành: 36 tháng
1 2 Next