• Phần mềm HĐH Microsoft Windows 8.1 Pro 32bOEI DVD Phần mềm HĐH Microsoft Windows 8.1 Pro 32bOEI DVD 3.090.000 đ
  Phần mềm HĐH Microsoft Windows 8.1 Pro 32bOEI DVD
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Hệ điều hành WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL - R18-05121 Hệ điều hành WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL - R18-05121 759.000 đ
  Hệ điều hành WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL - R18-05121
  - Part number: R18-05121
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 32bit/64bit Eng Intl (Full pack) Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 32bit/64bit Eng Intl (Full pack) 4.990.000 đ
  Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 32bit/64bit Eng Intl (Full pack)
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Hình thức cấp phép: Được phép cài đặt trên cả máy tính mới hoặc máy tính đã qua sử dụng
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine 4.390.000 đ
  Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine
  - Part number: FQC-09478 - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sự hỗ trợ tốt hơn
  Bảo hành: 0 tháng
 • HĐH Microsoft WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic HĐH Microsoft WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2.350.000 đ
  HĐH Microsoft WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic
  - Part number: 9EM-00124 Cách tính của Microsoft khác so với bản 2012. Theo đó mỗi server sẽ phải mua min nhất là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ) Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt hơn.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Hệ điều hành WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL - R18-05123 Hệ điều hành WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL - R18-05123 850.000 đ
  Hệ điều hành WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL - R18-05123
  - Part numberR18-05123
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm Microsoft Windows 7 Pro 32bOEI Phần mềm Microsoft Windows 7 Pro 32bOEI 3.190.000 đ
  Phần mềm Microsoft Windows 7 Pro 32bOEI
  -Win Pro 7 32-bit English DSP OEI DVD -Tính năng:window task bar và Jump list, -Internet Explorer -Homegroup kế nối mạng gia đình,Back-up. -Tính năng nhắc việc.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm Win Svr Std 2012 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM Phần mềm Win Svr Std 2012 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM 15.290.000 đ
  Phần mềm Win Svr Std 2012 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM
  - Số máy cài đặt: 1 máy chủ - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Windows 10 Pro Bản Quyền Windows 10 Pro Bản Quyền 3.090.000 đ
  Windows 10 Pro Bản Quyền
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm Microsoft WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Phần mềm Microsoft WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc 18.500.000 đ
  Phần mềm Microsoft WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc
  - Số máy cài đặt: 1 máy chủ - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: là dạng cấp phép cho máy tính đang sử dụng nhưng chưa cài đặt phần mềm bản quyền.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Windows 7 Bản Quyền Windows 7 Bản Quyền 3.090.000 đ
  Windows 7 Bản Quyền
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Windows 8.1 Bản Quyền Windows 8.1 Bản Quyền 3.090.000 đ
  Windows 8.1 Bản Quyền
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL Phần mềm WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 890.000 đ
  Phần mềm WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL
  WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL(quyền truy cập theo người sử dụng)
  Bảo hành: 0 tháng
 • Windows 10 Bản Quyền Windows 10 Bản Quyền 2.390.000 đ
  Windows 10 Bản Quyền
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
  Bảo hành: 0 tháng
 • Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3.090.000 đ
  Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
  - Số máy cài đặt: 1 máy tính - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. - Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
  Bảo hành: 0 tháng
 • HĐH Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core HĐH Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core 15.290.000 đ
  HĐH Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
  Bảo hành: 0 tháng
 • HĐH Microsoft WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL HĐH Microsoft WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL 4.700.000 đ
  HĐH Microsoft WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL
  Part number: FQC-09525 Nâng cấp windows từ version cũ lên Windows 10 Hãy liên hệ với chúng tôi để có sự hỗ trợ tốt hơn
  Bảo hành: 0 tháng
 • HĐH Microsoft WINENT SNGL UpgrdSAPk OLP NL HĐH Microsoft WINENT SNGL UpgrdSAPk OLP NL 8.000.000 đ
  HĐH Microsoft WINENT SNGL UpgrdSAPk OLP NL
  Part number: KV3-00262 SA để nâng cấp lên sử dụng windows Enterprise Hãy liên hệ với chúng tôi để có sự hỗ trợ tốt hơn
  Bảo hành: 0 tháng
 • HĐH Microsoft WINHOME 10 SNGL OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine HĐH Microsoft WINHOME 10 SNGL OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine 3.200.000 đ
  HĐH Microsoft WINHOME 10 SNGL OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine
  Part number: KW9-00311 GGWA cho khách hàng thuộc khối Giáo Dục Hãy liên hệ với chúng tôi để có sự hỗ trợ tốt hơn
  Bảo hành: 0 tháng