• Máy chủ Dell T310 Tower Máy chủ Dell T310 Tower 13.900.000 đ
  Máy chủ Dell T310 Tower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2420 v2 2.20GHz - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: 500Gb - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ Dell R320 1U Rack Máy chủ Dell R320 1U Rack 41.690.000 đ
  Máy chủ Dell R320 1U Rack
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2407v2 (2.40GHz, 10M Cache, No Turbo, 4 Core) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ Dell R730-2630V3 2U Rack Máy chủ Dell R730-2630V3 2U Rack 137.790.000 đ
  Máy chủ Dell R730-2630V3 2U Rack
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 2 x Xeon E5-2630v3 (2.40GHz, 20M Cache, Turbo, 8 Core, 85W) - Bộ nhớ: 2x8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 2U Rack
 • Máy chủ Dell T320-E5.2407V2 5UTower Máy chủ Dell T320-E5.2407V2 5UTower 42.900.000 đ
  Máy chủ Dell T320-E5.2407V2 5UTower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E2.40GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, Turbo, 4C, 80W - Bộ nhớ: 2x4Gb - Ổ cứng: 500Gb - Kiểu dáng: 5UTower
 • Máy chủ Dell T420-E5.2420V2 5UTower Máy chủ Dell T420-E5.2420V2 5UTower 49.200.000 đ
  Máy chủ Dell T420-E5.2420V2 5UTower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2420 v2 2.20GHz - Bộ nhớ: 2x8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: 5UTower
 • Máy chủ Dell T320-E5.2420V2 5UTower Máy chủ Dell T320-E5.2420V2 5UTower 42.500.000 đ
  Máy chủ Dell T320-E5.2420V2 5UTower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2420 v2 2.20GHz - Bộ nhớ: 2x8Gb - Ổ cứng: 900Gb - Kiểu dáng: 5UTower
 • Máy chủ Dell R730-2609V3 2U Rack Máy chủ Dell R730-2609V3 2U Rack 78.500.000 đ
  Máy chủ Dell R730-2609V3 2U Rack
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 2 x Xeon E5-2609v3 (1.90GHz,15M Cache, No Turbo, 6 Core, 85W) - Bộ nhớ: 2x8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 2U Rack
 • Máy chủ Dell R430 1U Rack Máy chủ Dell R430 1U Rack 79.500.000 đ
  Máy chủ Dell R430 1U Rack
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2609v3 6C 1.9Ghz - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ Dell R420 (2.5") 1U Rack Máy chủ Dell R420 (2.5") 1U Rack 56.790.000 đ
  Máy chủ Dell R420 (2.5") 1U Rack
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2407v2 (2.40GHz, 10M Cache, No Turbo, 4 Core) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ Dell R220 1U Rack Raid H310 Máy chủ Dell R220 1U Rack Raid H310 25.990.000 đ
  Máy chủ Dell R220 1U Rack Raid H310
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1220v3 (3.10 GHz, 8M Cache, Turbo, 4 Core) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ Dell R330 1U Rack Máy chủ Dell R330 1U Rack 46.790.000 đ
  Máy chủ Dell R330 1U Rack
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1230v5 - Bộ nhớ: 8Gb UDIMM 2133 - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ Dell R230 1U Rack Máy chủ Dell R230 1U Rack 30.790.000 đ
  Máy chủ Dell R230 1U Rack
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1220v5 (3.2 GHz, 8M Cache, Turbo, 4 Core) - Bộ nhớ: 8Gb UDIMM 2133 - Ổ cứng: 1TB NL SAS Hot Plug - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ Dell T430-E5.2609v4 Tower Máy chủ Dell T430-E5.2609v4 Tower 61.990.000 đ
  Máy chủ Dell T430-E5.2609v4 Tower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2609v4 - Bộ nhớ: 8GB RDIMM 2400MTs - Ổ cứng: 2Tb ( 2*1TB 7.2K SATA 3.5'' HP ) - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ Dell T430-E5.2630v3 Tower Máy chủ Dell T430-E5.2630v3 Tower 69.990.000 đ
  Máy chủ Dell T430-E5.2630v3 Tower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2630v3 - Bộ nhớ: 8GB RDIMM 2133 - Ổ cứng: 1Tb ( 1TB NL SAS 0 ) - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ Dell T430-E5.2620v4 Tower Máy chủ Dell T430-E5.2620v4 Tower 62.990.000 đ
  Máy chủ Dell T430-E5.2620v4 Tower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2620v4 - Bộ nhớ: 8GB RDIMM 2133 - Ổ cứng: 2Tb ( 2TB 7.2K NL SASHP ) - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ Dell T130-E3.1220v5 Tower Máy chủ Dell T130-E3.1220v5 Tower 27.990.000 đ
  Máy chủ Dell T130-E3.1220v5 Tower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1220v5 (3.2Ghz-1600Mhz-8Mb) - Bộ nhớ: 8GB UDIMM 2133 - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ Dell PowerEdge T330-E3.1230 Tower Máy chủ Dell PowerEdge T330-E3.1230 Tower 37.990.000 đ
  Máy chủ Dell PowerEdge T330-E3.1230 Tower
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1230v5 (3.4GHz, 8M cache) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ Dell R530 1U Rack Máy chủ Dell R530 1U Rack 68.390.000 đ
  Máy chủ Dell R530 1U Rack
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2620v2 (2.40GHz, 10M Cache, No Turbo, 4 Core) - Bộ nhớ: 32Gb (2x16Gb) - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ Dell R530 Máy chủ Dell R530 57.990.000 đ
  Máy chủ Dell R530
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2620v3 (2.40GHz, 10M Cache, No Turbo, 4 Core) - Bộ nhớ: Option - Ổ cứng: Option
 • Máy chủ Dell PowerEdge T20-E3.1225 Máy chủ Dell PowerEdge T20-E3.1225 15.390.000 đ
  Máy chủ Dell PowerEdge T20-E3.1225
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1225v3 (3.2Ghz-1600Mhz-8Mb) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ Dell PowerEdge R220 Rack 1U Máy chủ Dell PowerEdge R220 Rack 1U 25.990.000 đ
  Máy chủ Dell PowerEdge R220 Rack 1U
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1220v3 3.10 GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/4T, 80W (1/1) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 500GB 7.2K RPM SATA 3.5in Cabled Hard Drive - Kiểu dáng: Rack 1U
 • Máy chủ Dell PowerEdge R330 Rack 1U Máy chủ Dell PowerEdge R330 Rack 1U 46.790.000 đ
  Máy chủ Dell PowerEdge R330 Rack 1U
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1230 v5 3.4Hz, 8M Cache, Turbo, 4C/8T, 80W (1/1) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Rack 1U
 • Máy chủ Dell PowerEdge R730 Rack 2U Máy chủ Dell PowerEdge R730 Rack 2U 68.900.000 đ
  Máy chủ Dell PowerEdge R730 Rack 2U
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MHz (1/2) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Rack 2U
 • Máy chủ Dell PowerEdge R320 Rack 1U Máy chủ Dell PowerEdge R320 Rack 1U 36.990.000 đ
  Máy chủ Dell PowerEdge R320 Rack 1U
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2407v2 2.40GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W (1/1) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Rack 1U
1 2 Next