• Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FT987 Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FT987 2.350.000 đ
  Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FT987
  - Bộ nhớ: Bộ nhớ 28 trang văn bản khi hết giấy. - Tốc độ fax: Tốc độ Modem 9.6Kbps. - Độ phân giải: N/A - Dùng mực: Giấy nhiệt
 • Máy fax Laser Panasonic KX-FL422CX Máy fax Laser Panasonic KX-FL422CX 3.990.000 đ
  Máy fax Laser Panasonic KX-FL422CX
  - Bộ nhớ: Nhớ 150 trang gửi đi và 100 trang gửi đến. - Tốc độ fax: 15trang/phút - Độ phân giải: 600Dpi - Dùng mực: KX-FAT88 dung lượng 2000 trang
 • Máy fax Laser Panasonic KX-FL612 Máy fax Laser Panasonic KX-FL612 4.790.000 đ
  Máy fax Laser Panasonic KX-FL612
  - Bộ nhớ: Dung lượng bộ nhớ cực lớn: 170 trang khi hết giấy - Tốc độ fax: Tốc độ gửi fax 8 giây/trang (14.4 kbps). - Độ phân giải: 600Dpi - Dùng mực: KX-FA83
 • Máy fax Laser Canon L170 Máy fax Laser Canon L170 6.590.000 đ
  Máy fax Laser Canon L170
  - Bộ nhớ: Dung lượng bộ nhớ 512 trang. - Tốc độ fax: Tốc độ Modem Up to 33.6Kbps. - Độ phân giải: 600Dpi - Dùng mực: Cartridge 328
 • Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FT983 Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FT983 2.090.000 đ
  Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FT983
  - Bộ nhớ: Bộ nhớ 28 trang văn bản khi hết giấy. - Tốc độ fax: Tốc độ Modem 9.6Kbps. - Độ phân giải: N/A - Dùng mực: Giấy nhiệt
 • Máy fax Film Panasonic KX-FP701 Máy fax Film Panasonic KX-FP701 2.090.000 đ
  Máy fax Film Panasonic KX-FP701
  - Bộ nhớ: Bộ nhớ 28 bản khi hết giấy. - Tốc độ fax: Khoảng 12 giây/trang - Độ phân giải: N/A - Dùng mực: KX-FA 57
 • Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FP206 Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FP206 1.990.000 đ
  Máy fax Nhiệt Panasonic KX-FP206
  Bảo hành: 12 tháng
 • Máy fax Panasonic KX-MB1530 Máy fax Panasonic KX-MB1530 4.150.000 đ
  Máy fax Panasonic KX-MB1530
  Bảo hành: 24 tháng
 • Máy fax Panasonic KX-MB2025 Máy fax Panasonic KX-MB2025 4.750.000 đ
  Máy fax Panasonic KX-MB2025