• Masstel A2406 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel A2406 (Grey)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (Grey)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (Grey)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel A2406 (Coffee)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (Coffee)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (Coffee)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel I235 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel I235 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 349.000 đ
  Masstel I235 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 32Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc, Quay phim… - Pin: 800 mAh
 • Masstel A2406 (Blue)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (Blue)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (Blue)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel A2406 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel A1805 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim Masstel A1805 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim 249.000 đ
  Masstel A1805 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 1.8Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 800 mAh
 • Gionee L800 (Silver)- 2.6Inch/ 2 Sim Gionee L800 (Silver)- 2.6Inch/ 2 Sim 749.000 đ
  Gionee L800 (Silver)- 2.6Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.6Inch - Danh bạ: 64Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 128Mb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, đài FM, xemphim, nghe nhạc.. - Pin: 3000 mAh
 • Gionee L800 (Gray)- 2.6Inch/ 2 Sim Gionee L800 (Gray)- 2.6Inch/ 2 Sim 749.000 đ
  Gionee L800 (Gray)- 2.6Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.6Inch - Danh bạ: 64Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 128Mb - Giải trí, ứng dụng: Camera sau: 1.3MP - Pin: 3000 mAh
 • Gionee L800 (Gold)- 2.6Inch/ 2 Sim Gionee L800 (Gold)- 2.6Inch/ 2 Sim 749.000 đ
  Gionee L800 (Gold)- 2.6Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.6Inch - Danh bạ: 64Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 128Mb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, đài FM, xemphim, nghe nhạc.. - Pin: 3000 mAh
 • Gionee L800 (Black)- 2.6Inch/ 2 Sim Gionee L800 (Black)- 2.6Inch/ 2 Sim 749.000 đ
  Gionee L800 (Black)- 2.6Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.6Inch - Danh bạ: 64Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 128Mb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, đài FM, xemphim, nghe nhạc.. - Pin: 3000 mAh
 • FPT B9 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT B9 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim 369.000 đ
  FPT B9 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, đài FM, xemphim, nghe nhạc, đèn pin… - Pin: 1400 mAh
 • FPT B9 (Gray)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT B9 (Gray)- 2.4Inch/ 2 Sim 369.000 đ
  FPT B9 (Gray)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, đài FM, xemphim, nghe nhạc, đèn pin… - Pin: 1400 mAh
 • FPT B3 (Red)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT B3 (Red)- 2.4Inch/ 2 Sim 349.000 đ
  FPT B3 (Red)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc, đèn pin… - Pin: 1000 mAh
 • Bavapen B30 (Black/Gold/Blue)- 2.8Inch/ 2 Sim Bavapen B30 (Black/Gold/Blue)- 2.8Inch/ 2 Sim 499.000 đ
  Bavapen B30 (Black/Gold/Blue)- 2.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: QVGA2.8Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc, ghi âm - Pin: 1400 mAh
 • Bavapen B55 (Đen/ Xanh/ Xám/ Đỏ)- 1.8Inch/ 2 Sim Bavapen B55 (Đen/ Xanh/ Xám/ Đỏ)- 1.8Inch/ 2 Sim 249.000 đ
  Bavapen B55 (Đen/ Xanh/ Xám/ Đỏ)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT1.8Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc, ghi âm - Pin: 1000 mAh
 • FPT BUK 24 (Rose Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT BUK 24 (Rose Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim 389.000 đ
  FPT BUK 24 (Rose Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Giải trí, ứng dụng: chụp ảnh, đài FM (không cần tai nghe), nghe nhạc MP3, ghi âm, đèn pin… - Pin: 1800 mAh
 • FPT BUK 24 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT BUK 24 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 389.000 đ
  FPT BUK 24 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Giải trí, ứng dụng: chụp ảnh, đài FM (không cần tai nghe), nghe nhạc MP3, ghi âm, đèn pin… - Pin: 1800 mAh
 • FPT BUK 10 (Silver)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT BUK 10 (Silver)- 2.4Inch/ 2 Sim 419.000 đ
  FPT BUK 10 (Silver)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Giải trí, ứng dụng: chụp ảnh, đài FM (không cần tai nghe), nghe nhạc MP3, ghi âm, đèn pin, SOS… - Pin: 1800 mAh
 • FPT BUK 10 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT BUK 10 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 419.000 đ
  FPT BUK 10 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: chụp ảnh, đài FM (không cần tai nghe), nghe nhạc MP3, ghi âm, đèn pin, SOS… - Pin: 1800 mAh
 • FPT C2 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim FPT C2 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim 249.000 đ
  FPT C2 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 1.8Inch - Giải trí, ứng dụng: chụp ảnh, đài FM (không cần tai nghe, nghe nhạc MP3, đèn pin… - Pin: 1800 mAh
 • FPT C2 (Black Red)- 1.8Inch/ 2 Sim FPT C2 (Black Red)- 1.8Inch/ 2 Sim 249.000 đ
  FPT C2 (Black Red)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 1.8Inch - Giải trí, ứng dụng: chụp ảnh, đài FM (không cần tai nghe, nghe nhạc MP3, đèn pin… - Pin: 1800 mAh
 • FPT BUK 24 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT BUK 24 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim 389.000 đ
  FPT BUK 24 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Giải trí, ứng dụng: chụp ảnh, đài FM (không cần tai nghe), nghe nhạc MP3, ghi âm, đèn pin… - Pin: 1800 mAh
 • FPT BUK 10 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim FPT BUK 10 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim Liên hệ
  FPT BUK 10 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: chụp ảnh, đài FM (không cần tai nghe), nghe nhạc MP3, ghi âm, đèn pin, SOS… - Pin: 1800 mAh
1 2 3 Next