• Máy chủ IBM X3500M4-7383B2A Tower Máy chủ IBM X3500M4-7383B2A Tower 37.500.000 đ
  Máy chủ IBM X3500M4-7383B2A Tower
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2609 (4 Core 2.4GHz/1066MHz/10MB/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ IBM X3500M4-7383C2A Tower Máy chủ IBM X3500M4-7383C2A Tower 46.900.000 đ
  Máy chủ IBM X3500M4-7383C2A Tower
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2620 (6 Core 2.0GHz/1333MHz/15MB/95W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ IBM X3650M4-7915C3A 2U Rack Máy chủ IBM X3650M4-7915C3A 2U Rack 51.200.000 đ
  Máy chủ IBM X3650M4-7915C3A 2U Rack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2620v2 (2.1GHz/1600MHz/15MB/80W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 2U Rack
 • Máy chủ IBM X3650M4-7915C2A 2U Rack Máy chủ IBM X3650M4-7915C2A 2U Rack 40.990.000 đ
  Máy chủ IBM X3650M4-7915C2A 2U Rack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2620 (6 Core 2.0GHz/1333MHz/15MB/95W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 2U Rack
 • Máy chủ IBM X3500M4-7383B5A Tower Máy chủ IBM X3500M4-7383B5A Tower 51.950.000 đ
  Máy chủ IBM X3500M4-7383B5A Tower
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2609v2 (2.5Ghz, 1333Mhz, 10MB L3/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ IBM X3250M5-5458C2A 1U Rack Máy chủ IBM X3250M5-5458C2A 1U Rack 29.500.000 đ
  Máy chủ IBM X3250M5-5458C2A 1U Rack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1230v3 (4 Core 3.3GHz/1600MHz/8MB/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ IBM X3500M4-7383C5A Tower Máy chủ IBM X3500M4-7383C5A Tower 58.200.000 đ
  Máy chủ IBM X3500M4-7383C5A Tower
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2620v2 (2.1GHz/1600MHz/15MB/80W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ IBM X3650M4-7915D3A 2U Rack Máy chủ IBM X3650M4-7915D3A 2U Rack 63.690.000 đ
  Máy chủ IBM X3650M4-7915D3A 2U Rack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2630v2(2.6GHz/1600MHz/15MB/80W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 2U Rack
 • Máy chủ IBM X3250M5-5458C4A 1URack Máy chủ IBM X3250M5-5458C4A 1URack 29.500.000 đ
  Máy chủ IBM X3250M5-5458C4A 1URack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1230v3 (4 Core 3.3GHz/1600MHz/8MB/80W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ IBM X3250M5-5458B2A 1U Rack Máy chủ IBM X3250M5-5458B2A 1U Rack 25.500.000 đ
  Máy chủ IBM X3250M5-5458B2A 1U Rack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1220v3 (4 Core 3.1GHz/1600MHz/8MB/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ IBM X3100 - 5457B3A Tower Máy chủ IBM X3100 - 5457B3A Tower 20.990.000 đ
  Máy chủ IBM X3100 - 5457B3A Tower
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1220v3 (4 Core 3.1GHz/1600MHz/8MB/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: Tower
 • Máy chủ IBM X3650M4-7915B3A 2U Rack Máy chủ IBM X3650M4-7915B3A 2U Rack 38.090.000 đ
  Máy chủ IBM X3650M4-7915B3A 2U Rack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2609v2(2.5GHz/1333MHz/10MB/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 2U Rack
 • Máy chủ IBM X3250M5-5458C5A 1U Rack Máy chủ IBM X3250M5-5458C5A 1U Rack 26.990.000 đ
  Máy chủ IBM X3250M5-5458C5A 1U Rack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1231v3 (4 Core 3.1GHz/1600MHz/8MB/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 1U Rack
 • Máy chủ IBM X3650M4-7915B2A 2U Rack Máy chủ IBM X3650M4-7915B2A 2U Rack 47.990.000 đ
  Máy chủ IBM X3650M4-7915B2A 2U Rack
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E5-2609 (4 Core 2.4GHz/1066MHz/10MB/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: 2U Rack
 • Máy chủ IBM X3100M5-5457C3A Tower Máy chủ IBM X3100M5-5457C3A Tower 22.190.000 đ
  Máy chủ IBM X3100M5-5457C3A Tower
  - Tên hãng: IBM - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1231v3 (4 Core 3.4GHz/1600MHz/8MB/80W) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Option - Kiểu dáng: Tower