• Gionee P6 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee P6 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim 2.890.000 đ
  Gionee P6 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 4.4.2 - Pin: 1950 mAh
 • Gionee P6 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee P6 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim 2.890.000 đ
  Gionee P6 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 4.4.2 - Pin: 1950 mAh
 • Gionee F103 (Black/White/Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2.400mAh Gionee F103 (Black/White/Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2.400mAh 2.390.000 đ
  Gionee F103 (Black/White/Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2.400mAh
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: MT6735, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 5.0 - Pin: 2400 mAh
 • Gionee Gpad G3 (White)- 5.5Inch/ 4Gb/ 2 Sim Gionee Gpad G3 (White)- 5.5Inch/ 4Gb/ 2 Sim 1.990.000 đ
  Gionee Gpad G3 (White)- 5.5Inch/ 4Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: MTK 6589, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 4Gb - HĐH: Androi 4.2 - Pin: 2250 mAh
 • Gionee Pioneer P3 (Black)- 4.3Inch/ 4Gb/ 2 Sim Gionee Pioneer P3 (Black)- 4.3Inch/ 4Gb/ 2 Sim 1.290.000 đ
  Gionee Pioneer P3 (Black)- 4.3Inch/ 4Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.3Inch - Tốc độ CPU: MTK 6582, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 4Gb - HĐH: Androi 4.2 - Pin: 1700 mAh
 • Gionee V4S (White)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee V4S (White)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.850.000 đ
  Gionee V4S (White)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.5Inch - Tốc độ CPU: MTK 6582, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Androi 4.4 - Pin: 1800 mAh
 • Gionee P4 (Black)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee P4 (Black)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.490.000 đ
  Gionee P4 (Black)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.5Inch - Tốc độ CPU: MTK 6582, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 4.2 - Pin: 1800 mAh
 • Gionee Gpad G3 (Black)- 5.5Inch/ 4Gb/ 2 Sim Gionee Gpad G3 (Black)- 5.5Inch/ 4Gb/ 2 Sim 1.990.000 đ
  Gionee Gpad G3 (Black)- 5.5Inch/ 4Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: MTK 6589, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 4Gb - HĐH: Androi 4.2 - Pin: 2250 mAh
 • Gionee Pioneer P3 (White)- 4.3Inch/ 4Gb/ 2 Sim Gionee Pioneer P3 (White)- 4.3Inch/ 4Gb/ 2 Sim 1.290.000 đ
  Gionee Pioneer P3 (White)- 4.3Inch/ 4Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.3Inch - Tốc độ CPU: MTK 6582, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 4Gb - HĐH: Androi 4.2 - Pin: 1700 mAh
 • Gionee V5 (White)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee V5 (White)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.790.000 đ
  Gionee V5 (White)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: MTK 6582, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Androi 4.2 - Pin: 1800 mAh
 • Gionee F103 (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim Gionee F103 (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim 2.390.000 đ
  Gionee F103 (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: MT6735, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 5.0 - Pin: 2400 mAh
 • Gionee F103 (White Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim Gionee F103 (White Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim 2.390.000 đ
  Gionee F103 (White Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: MT6735, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 5.0 - Pin: 2400 mAh
 • Gionee Mini E7 (White)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 Sim Gionee Mini E7 (White)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 Sim 2.290.000 đ
  Gionee Mini E7 (White)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: MT6592, 8 nhân, 1.7 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 4.2 - Pin: 2100 mAh
 • Gionee Elife S5.5 (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 Sim Gionee Elife S5.5 (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 Sim 2.490.000 đ
  Gionee Elife S5.5 (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: MT6592, 8 nhân, 1.7 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Androi 4.2 - Pin: 2300 mAh
 • Gionee V4S (Black)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee V4S (Black)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.850.000 đ
  Gionee V4S (Black)- 4.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.5Inch - Tốc độ CPU: MTK 6582, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Androi 4.4 - Pin: 1800 mAh
 • Gionee V5 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee V5 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.790.000 đ
  Gionee V5 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: MTK 6582, 4 nhân, 1.3 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Androi 4.2 - Pin: 1800 mAh
 • Gionee Mini E7 (Black)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 Sim Gionee Mini E7 (Black)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 Sim 2.290.000 đ
  Gionee Mini E7 (Black)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: MT6592, 8 nhân, 1.7 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 4.2.2 - Pin: 2100 mAh
 • Gionee Gpad G5 (White)- 5.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee Gpad G5 (White)- 5.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.990.000 đ
  Gionee Gpad G5 (White)- 5.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: MT6591, 6 nhân, 1.5 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Androi 4.4 - Pin: 2400 mAh
 • Gionee Gpad G5 (Black)- 5.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim Gionee Gpad G5 (Black)- 5.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.990.000 đ
  Gionee Gpad G5 (Black)- 5.5Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: MT6591, 6 nhân, 1.5 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Androi 4.4 - Pin: 2400 mAh
 • Gionee Elife S5.5 (Black)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 Sim Gionee Elife S5.5 (Black)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 Sim 2.490.000 đ
  Gionee Elife S5.5 (Black)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: MT6592, 8 nhân, 1.7 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Androi 4.2 - Pin: 2300 mAh