Điện thoại Nokia/Microsoft

(46 sản phẩm)
 • Nokia/ Microsoft 216 (Blue)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia/ Microsoft 216 (Blue)- 2.4Inch/ 2 sim 769.000 đ
  Nokia/ Microsoft 216 (Blue)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 2000 số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Nghe nhạc MP3, đèn pin, radio - Pin: 1020 mAh
 • Microsoft Lumia 532 (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim Microsoft Lumia 532 (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.290.000 đ
  Microsoft Lumia 532 (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.0Inch - Tốc độ CPU: Lõi tứ 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows Phone 8.1 - Pin: 1560 mAh
 • Nokia Lumia 730 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim Nokia Lumia 730 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim 2.490.000 đ
  Nokia Lumia 730 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: Lõi tứ 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows phone 8.1 - Pin: 2220 mAh
 • Microsoft Lumia 540 (Orange)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Microsoft Lumia 540 (Orange)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 2.990.000 đ
  Microsoft Lumia 540 (Orange)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 200, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Window phone 8.1 - Pin: 2200 mAh
 • Nokia XL (White)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim Nokia XL (White)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim 2.690.000 đ
  Nokia XL (White)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Lõi kép 1Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 4Gb - HĐH: Android - Pin: 2000 mAh
 • Nokia Lumia 430 (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Nokia Lumia 430 (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 1.389.000 đ
  Nokia Lumia 430 (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 200, 2 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Window phone 8.1 - Pin: 1500 mAh
 • Microsoft Lumia 650 Dual Sim (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim Microsoft Lumia 650 Dual Sim (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim 3.690.000 đ
  Microsoft Lumia 650 Dual Sim (White)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 212 Lõi tứ 32bit - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Windows Phone 10 - Pin: 2000 mAh
 • Nokia Lumia 730 (Gray)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim Nokia Lumia 730 (Gray)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim 2.990.000 đ
  Nokia Lumia 730 (Gray)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: Lõi tứ 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows phone 8.1 - Pin: 2220 mAh
 • Microsoft Lumia 640 (Cyan)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim Microsoft Lumia 640 (Cyan)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.990.000 đ
  Microsoft Lumia 640 (Cyan)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 400, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows Phone 8.1 - Pin: 2500 mAh
 • Microsoft Lumia 532 (Green)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim Microsoft Lumia 532 (Green)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.290.000 đ
  Microsoft Lumia 532 (Green)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.0Inch - Tốc độ CPU: Lõi tứ 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows Phone 8.1 - Pin: 1560 mAh
 • Nokia Lumia 640XL (Cyan)- 5.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim Nokia Lumia 640XL (Cyan)- 5.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim 2.890.000 đ
  Nokia Lumia 640XL (Cyan)- 5.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.7Inch - Tốc độ CPU: Lõi tứ 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows Phone 8.1 - Pin: 3000 mAh
 • Microsoft Lumia 640 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim Microsoft Lumia 640 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.990.000 đ
  Microsoft Lumia 640 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 400, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows Phone 8.1 - Pin: 2500 mAh
 • Microsoft Lumia 640 (Orange)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim Microsoft Lumia 640 (Orange)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.990.000 đ
  Microsoft Lumia 640 (Orange)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 400, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows Phone 8.1 - Pin: 2500 mAh
 • Nokia XL (Orange)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim Nokia XL (Orange)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim 1.790.000 đ
  Nokia XL (Orange)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Lõi kép 1Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 4Gb - HĐH: Android - Pin: 2000 mAh
 • Nokia XL (Black)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim Nokia XL (Black)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim 1.690.000 đ
  Nokia XL (Black)- 5.0Inch/ 4Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Lõi kép 1Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 4Gb - HĐH: Android - Pin: 2000 mAh
 • Nokia Lumia 830 (Orange)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 sim Nokia Lumia 830 (Orange)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 sim 6.290.000 đ
  Nokia Lumia 830 (Orange)- 5.0Inch/ 16Gb/ 1 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Lõi tứ 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Windows phone 8.1 - Pin: 2200 mAh
 • Nokia Lumia 625 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 1 sim Nokia Lumia 625 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 1 sim 3.190.000 đ
  Nokia Lumia 625 (Black)- 4.7Inch/ 8Gb/ 1 sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: Lõi kép 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows phone 8 - Pin: 2000 mAh
 • Nokia Lumia 430 (Orange)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Nokia Lumia 430 (Orange)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 1.389.000 đ
  Nokia Lumia 430 (Orange)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 200, 2 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Window phone 8.1 - Pin: 1500 mAh
 • Nokia/ Microsoft Lumia 550 (Black/White/Cyan/Red)- 4.7Inch/ 8Gb/ 1 sim Nokia/ Microsoft Lumia 550 (Black/White/Cyan/Red)- 4.7Inch/ 8Gb/ 1 sim 2.649.000 đ
  Nokia/ Microsoft Lumia 550 (Black/White/Cyan/Red)- 4.7Inch/ 8Gb/ 1 sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 210, 4 nhân, 1.1Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Window phone 10 - Pin: 2100 mAh
 • Nokia Lumia 925 (Black)- 4.5Inch/ 16Gb/ 1 sim Nokia Lumia 925 (Black)- 4.5Inch/ 16Gb/ 1 sim 4.990.000 đ
  Nokia Lumia 925 (Black)- 4.5Inch/ 16Gb/ 1 sim
  - Màn hình: 4.5Inch - Tốc độ CPU: Lõi kép 1.5Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Windows phone 8 - Pin: 2000 mAh
 • Microsoft Lumia 540 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Microsoft Lumia 540 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 2.990.000 đ
  Microsoft Lumia 540 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 200, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Window phone 8.1 - Pin: 2200 mAh
 • Microsoft Lumia 540 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Microsoft Lumia 540 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 2.990.000 đ
  Microsoft Lumia 540 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 200, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Window phone 8.1 - Pin: 2200 mAh
 • Nokia Lumia 640XL (White)- 5.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim Nokia Lumia 640XL (White)- 5.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim 2.890.000 đ
  Nokia Lumia 640XL (White)- 5.7Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 5.7Inch - Tốc độ CPU: Lõi tứ 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows Phone 8.1 - Pin: 3000 mAh
 • Microsoft Lumia 532 (Orange)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim Microsoft Lumia 532 (Orange)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim 1.290.000 đ
  Microsoft Lumia 532 (Orange)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 Sim
  - Màn hình: 4.0Inch - Tốc độ CPU: Lõi tứ 1.2Ghz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Windows Phone 8.1 - Pin: 1560 mAh
1 2 Next