• Samsung Galaxy J5 Prime (Black)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J5 Prime (Black)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 sim 4.490.000 đ
  Samsung Galaxy J5 Prime (Black)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Exynos 7570 4 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 2400 mAh
 • Samsung Galaxy J5 Prime (Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J5 Prime (Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 sim 4.490.000 đ
  Samsung Galaxy J5 Prime (Gold)- 5.0Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Exynos 7570 4 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 2400 mAh
 • Samsung Galaxy J2 Prime (Gold)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J2 Prime (Gold)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 2.490.000 đ
  Samsung Galaxy J2 Prime (Gold)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: MT6737 4 nhân - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 2600 mAh
 • Samsung Galaxy J2 (Gold)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J2 (Gold)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim 2.690.000 đ
  Samsung Galaxy J2 (Gold)- 4.7Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 410, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 2000 mAh
 • Samsung A7-2016 (Gold)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung A7-2016 (Gold)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim 9.190.000 đ
  Samsung A7-2016 (Gold)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: Octa-core 1.6 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 3300 mAh
 • Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 1.650.000 đ
  Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (Black)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.0Inch - Tốc độ CPU: CPU 2 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 1500 mAh
 • Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (Gold)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (Gold)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 1.650.000 đ
  Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (Gold)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.0Inch - Tốc độ CPU: CPU 2 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 1500 mAh
 • Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (White)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (White)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 1.650.000 đ
  Samsung Galaxy J1 Mini (J105) (White)- 4.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.0Inch - Tốc độ CPU: CPU 2 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 1500 mAh
 • Samsung A5 - 2016 (Black)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung A5 - 2016 (Black)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim 7.090.000 đ
  Samsung A5 - 2016 (Black)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.2Inch - Tốc độ CPU: Octa-core 1.6 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 2900 mAh
 • Samsung Galaxy J5 (2016) (Black)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J5 (2016) (Black)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim 4.390.000 đ
  Samsung Galaxy J5 (2016) (Black)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.2Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 4 nhân 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 3100 mAh
 • Samsung Galaxy J5 (2016) (White)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J5 (2016) (White)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim 4.390.000 đ
  Samsung Galaxy J5 (2016) (White)- 5.2Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.2Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, 4 nhân 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 3100 mAh
 • Samsung Galaxy J7 (2016) (Black)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J7 (2016) (Black)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim 4.890.000 đ
  Samsung Galaxy J7 (2016) (Black)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: CPU 8 nhân, 1.6 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 3300 mAh
 • Samsung Galaxy J3 (2016) White - 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J3 (2016) White - 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 2.950.000 đ
  Samsung Galaxy J3 (2016) White - 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Spreadtrum SC8830, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 2600 mAh
 • Samsung Galaxy J1 (2016) (Black)- 4.5Inch/ 4Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J1 (2016) (Black)- 4.5Inch/ 4Gb/ 2 sim 2.190.000 đ
  Samsung Galaxy J1 (2016) (Black)- 4.5Inch/ 4Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.5Inch - Tốc độ CPU: 2 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 4Gb - HĐH: Android 5.1 (Lollipop) - Pin: 2050 mAh
 • Samsung Galaxy J7 (2016) (Gold)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J7 (2016) (Gold)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim 4.990.000 đ
  Samsung Galaxy J7 (2016) (Gold)- 5.5Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: CPU 8 nhân, 1.6 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 3300 mAh
 • Samsung Galaxy J5 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J5 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 3.490.000 đ
  Samsung Galaxy J5 (Black)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 410, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 2600 mAh
 • Samsung Galaxy J5 (Gold)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J5 (Gold)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 3.490.000 đ
  Samsung Galaxy J5 (Gold)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 410, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 2600 mAh
 • Samsung Galaxy S7 (Black)- 5.1Inch/ 32Gb/ 2 sim Samsung Galaxy S7 (Black)- 5.1Inch/ 32Gb/ 2 sim 12.990.000 đ
  Samsung Galaxy S7 (Black)- 5.1Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.1Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8890 Octa - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - HĐH: Android 5.0 - Pin: 3000 mAh
 • Samsung Galaxy S7 Edge (Black)- 5.5Inch/ 32Gb/ 2 sim Samsung Galaxy S7 Edge (Black)- 5.5Inch/ 32Gb/ 2 sim 15.490.000 đ
  Samsung Galaxy S7 Edge (Black)- 5.5Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: " Exynos 8890 8 nhân 64-bit" - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 3600 mAh
 • Samsung Galaxy S7 (Gold)- 5.1Inch/ 32Gb/ 2 sim Samsung Galaxy S7 (Gold)- 5.1Inch/ 32Gb/ 2 sim 12.990.000 đ
  Samsung Galaxy S7 (Gold)- 5.1Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.1Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8890 Octa - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - HĐH: Android 5.0 - Pin: 3000 mAh
 • Samsung Galaxy S7 Edge (Gold)- 5.5Inch/ 32Gb/ 2 sim Samsung Galaxy S7 Edge (Gold)- 5.5Inch/ 32Gb/ 2 sim 15.490.000 đ
  Samsung Galaxy S7 Edge (Gold)- 5.5Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.5Inch - Tốc độ CPU: " Exynos 8890 8 nhân 64-bit" - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 3600 mAh
 • Samsung Galaxy A9 Pro (Gold)- 6.0Inch/ 32Gb/ 2 sim Samsung Galaxy A9 Pro (Gold)- 6.0Inch/ 32Gb/ 2 sim 10.999.000 đ
  Samsung Galaxy A9 Pro (Gold)- 6.0Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 6.0Inch - Tốc độ CPU: Snapdragon 652, 8 nhân - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - HĐH: Android 6.0 - Pin: 5000 mAh
 • Samsung Galaxy A3 - 2016 (Rose Gold)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 sim Samsung Galaxy A3 - 2016 (Rose Gold)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 sim 5.090.000 đ
  Samsung Galaxy A3 - 2016 (Rose Gold)- 4.7Inch/ 16Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 4.7Inch - Tốc độ CPU: 4 nhân 64-bit, 1.5 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 16Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 2300 mAh
 • Samsung Galaxy J5 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim Samsung Galaxy J5 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim 3.490.000 đ
  Samsung Galaxy J5 (White)- 5.0Inch/ 8Gb/ 2 sim
  - Màn hình: 5.0Inch - Tốc độ CPU: Qualcomm Snapdragon 410, 4 nhân, 1.2 GHz - Bộ nhớ trong (ROM): 8Gb - HĐH: Android 5.1 - Pin: 2600 mAh
1 2 3 Next