Điện thoại cơ bản Masstel

(8 sản phẩm)
 • Masstel A2406 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (White)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel A2406 (Grey)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (Grey)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (Grey)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel A2406 (Coffee)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (Coffee)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (Coffee)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel I235 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel I235 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 349.000 đ
  Masstel I235 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 32Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc, Quay phim… - Pin: 800 mAh
 • Masstel A2406 (Blue)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (Blue)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (Blue)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel A2406 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel A2406 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Masstel A2406 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 1450 mAh
 • Masstel A1805 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim Masstel A1805 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim 249.000 đ
  Masstel A1805 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 1.8Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc... - Pin: 800 mAh
 • Masstel I235 (Black Silver)- 2.4Inch/ 2 Sim Masstel I235 (Black Silver)- 2.4Inch/ 2 Sim 349.000 đ
  Masstel I235 (Black Silver)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 32Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, đài FM, nghe nhạc, Ghi âm… - Pin: 800 mAh