Điện thoại cơ bản Nokia/Microsoft

(28 sản phẩm)
 • Nokia/ 216 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia/ 216 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim 769.000 đ
  Nokia/ 216 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 2000 số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Nghe nhạc MP3, đèn pin, radio - Pin: 1020 mAh
 • Nokia 108 (Black)- 1.8Inch/ 2 sim Nokia 108 (Black)- 1.8Inch/ 2 sim 679.000 đ
  Nokia 108 (Black)- 1.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 1.8Inch - Danh bạ: 4Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 100Mb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, đài FM, đèn pin. - Pin: 950 mAh
 • Nokia 108 (Red)- 1.8Inch/ 2 sim Nokia 108 (Red)- 1.8Inch/ 2 sim 679.000 đ
  Nokia 108 (Red)- 1.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 1.8Inch - Danh bạ: 4Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 100Mb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, đài FM, đèn pin. - Pin: 950 mAh
 • Nokia 225 (White)- 2.8Inch/ 2 sim Nokia 225 (White)- 2.8Inch/ 2 sim 1.249.000 đ
  Nokia 225 (White)- 2.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.8Inch - Danh bạ: 32Mb - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, ghi âm, đài FM, mạng xã hội… - Pin: 1200 mAh
 • Nokia 225 (Black)- 2.8Inch/ 2 sim Nokia 225 (Black)- 2.8Inch/ 2 sim 1.249.000 đ
  Nokia 225 (Black)- 2.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.8Inch - Danh bạ: 32Mb - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, ghi âm, đài FM, mạng xã hội… - Pin: 1200 mAh
 • Nokia 215 (White)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia 215 (White)- 2.4Inch/ 2 sim 789.000 đ
  Nokia 215 (White)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 8Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 10Kb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim/ chụp ảnh/ nghe nhạc/ xem phim/ ghi âm/ đài FM/ đèn pin/ mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia 215 (Green)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia 215 (Green)- 2.4Inch/ 2 sim 789.000 đ
  Nokia 215 (Green)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 8Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 10Kb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim/ chụp ảnh/ nghe nhạc/ xem phim/ ghi âm/ đài FM/ đèn pin/ mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia 215 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia 215 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim 789.000 đ
  Nokia 215 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 8Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 10Kb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim/ chụp ảnh/ nghe nhạc/ xem phim/ ghi âm/ đài FM/ đèn pin/ mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia 220 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia 220 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim 870.000 đ
  Nokia 220 (Black)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 8Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 10Kb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, ghi âm, đài FM, mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia 220 (Cyan)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia 220 (Cyan)- 2.4Inch/ 2 sim 850.000 đ
  Nokia 220 (Cyan)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 8Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 10Kb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, ghi âm, đài FM, mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia 220 (Red)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia 220 (Red)- 2.4Inch/ 2 sim 850.000 đ
  Nokia 220 (Red)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 8Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 10Kb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, ghi âm, đài FM, mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia 225 (Green)- 2.8Inch/ 2 sim Nokia 225 (Green)- 2.8Inch/ 2 sim 1.249.000 đ
  Nokia 225 (Green)- 2.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.8Inch - Danh bạ: 32Mb - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, ghi âm, đài FM, mạng xã hội… - Pin: 1200 mAh
 • Nokia 225 (Red)- 2.8Inch/ 2 sim Nokia 225 (Red)- 2.8Inch/ 2 sim 1.249.000 đ
  Nokia 225 (Red)- 2.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.8Inch - Danh bạ: 32Mb - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, ghi âm, đài FM, mạng xã hội… - Pin: 1200 mAh
 • Nokia 220 (Yellow)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia 220 (Yellow)- 2.4Inch/ 2 sim 790.000 đ
  Nokia 220 (Yellow)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: 8Mb - Bộ nhớ trong (ROM): 10Kb - Giải trí, ứng dụng: Quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, ghi âm, đài FM, mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia 222 Dual sim (Black/White)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia 222 Dual sim (Black/White)- 2.4Inch/ 2 sim 905.000 đ
  Nokia 222 Dual sim (Black/White)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: QVGA2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Bluetooth3.0/Quay phim/ chụp ảnh/ nghe nhạc/ ghi âm/ đài FM/ mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia/ Microsoft 222 Dual sim (White)- 2.4Inch/ 2 sim Nokia/ Microsoft 222 Dual sim (White)- 2.4Inch/ 2 sim 905.000 đ
  Nokia/ Microsoft 222 Dual sim (White)- 2.4Inch/ 2 sim
  - Màn hình: QVGA2.4Inch - Danh bạ: 1000 Số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Bluetooth3.0/Quay phim/ chụp ảnh/ nghe nhạc/ ghi âm/ đài FM/ mạng xã hội… - Pin: 1100 mAh
 • Nokia 130 (Red)- 1.8Inch/ 2 sim Nokia 130 (Red)- 1.8Inch/ 2 sim 599.000 đ
  Nokia 130 (Red)- 1.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 1.8Inch - Danh bạ: 500 số - Bộ nhớ trong (ROM): 100Kb - Giải trí, ứng dụng: Xem phim, nghe nhạc, đài FM - Pin: 1020 mAh
 • Nokia/ Microsoft N105 Single Sim (Black/Cyan)- 1.4Inch Nokia/ Microsoft N105 Single Sim (Black/Cyan)- 1.4Inch 409.000 đ
  Nokia/ Microsoft N105 Single Sim (Black/Cyan)- 1.4Inch
  - Màn hình: IPS LCD1.4Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): 8Mb - Giải trí, ứng dụng: Đài FM, đèn pin - Pin: 800 mAh
 • Nokia/ Microsoft N105 (Cyan)- 1.4Inch/ 2 Sim Nokia/ Microsoft N105 (Cyan)- 1.4Inch/ 2 Sim 429.000 đ
  Nokia/ Microsoft N105 (Cyan)- 1.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 1.4Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): 8Mb - Giải trí, ứng dụng: Đài FM, đèn pin - Pin: 800 mAh
 • Nokia/ Microsoft N105 Single Sim (Cyan)- 1.4Inch/ 1 Sim Nokia/ Microsoft N105 Single Sim (Cyan)- 1.4Inch/ 1 Sim 409.000 đ
  Nokia/ Microsoft N105 Single Sim (Cyan)- 1.4Inch/ 1 Sim
  - Màn hình: IPS LCD1.4Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): 8Mb - Giải trí, ứng dụng: Đài FM, đèn pin - Pin: 800 mAh
 • Nokia 130 (Black)- 1.8Inch/ 2 sim Nokia 130 (Black)- 1.8Inch/ 2 sim 599.000 đ
  Nokia 130 (Black)- 1.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: 1.8Inch - Danh bạ: 500 số - Bộ nhớ trong (ROM): 100Kb - Giải trí, ứng dụng: Xem phim, nghe nhạc, đài FM - Pin: 1020 mAh
 • Nokia/ Microsoft 230 (Trắng bạc)- 2.8Inch/ 2 sim Nokia/ Microsoft 230 (Trắng bạc)- 2.8Inch/ 2 sim 1.299.000 đ
  Nokia/ Microsoft 230 (Trắng bạc)- 2.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: TFT2.8Inch - Danh bạ: 500 Số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim/ chụp ảnh/ nghe nhạc/ xem phim/ ghi âm/ đài FM/ mạng xã hội/ Bluetooth 3.0 … - Pin: 1200 mAh
 • Điện thoại Nokia N105 Dual sim (Black)- 2 Sim/Danh bạ 2000 số Điện thoại Nokia N105 Dual sim (Black)- 2 Sim/Danh bạ 2000 số 429.000 đ
  Điện thoại Nokia N105 Dual sim (Black)- 2 Sim/Danh bạ 2000 số
  - Màn hình: 1.4Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): 8Mb - Giải trí, ứng dụng: Đài FM, đèn pin - Pin: 800 mAh
 • Nokia 230 (Black Silver/White Silver)- 2.8Inch/ 2 sim Nokia 230 (Black Silver/White Silver)- 2.8Inch/ 2 sim 1.299.000 đ
  Nokia 230 (Black Silver/White Silver)- 2.8Inch/ 2 sim
  - Màn hình: TFT2.8Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Quay phim/ chụp ảnh/ nghe nhạc/ xem phim/ ghi âm/ đài FM/ mạng xã hội/ Bluetooth 3.0 … - Pin: 1200 mAh
1 2 Next