Điện thoại cơ bản Philips

(12 sản phẩm)
 • Điện thoại Philips E180 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim Điện thoại Philips E180 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 710.000 đ
  Điện thoại Philips E180 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 16Mb - Giải trí, ứng dụng: - Pin: 3100 mAh
 • Philips E170 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim Philips E170 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 790.000 đ
  Philips E170 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: - Pin: 2070 mAh
 • Philips E160 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim Philips E160 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 499.000 đ
  Philips E160 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: 2.4Inch - Danh bạ: - Bộ nhớ trong (ROM): 16Mb - Giải trí, ứng dụng: - Pin: 1600 mAh
 • Philips E103 (Red)- 1.8Inch/ 2 Sim Philips E103 (Red)- 1.8Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Philips E103 (Red)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT1.8Inch - Danh bạ: 300 số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Ghi âm, nghe nhạc MP3, đèn pin - Pin: 1050 mAh
 • Philips E330 (Black)- 2.8Inch/ 2 Sim Philips E330 (Black)- 2.8Inch/ 2 Sim 1.199.000 đ
  Philips E330 (Black)- 2.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.8Inch - Danh bạ: 200 Số - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: nghe nhạc, Ghi âm, Radio không cần tai nghe, Sạc cho thiết bị khác - Pin: 4050 mAh
 • Philips E103 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim Philips E103 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim 299.000 đ
  Philips E103 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT1.8Inch - Danh bạ: 300 số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Ghi âm, nghe nhạc MP3, đèn pin - Pin: 1050 mAh
 • Philips E181 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim Philips E181 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim 789.000 đ
  Philips E181 (Gold)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: sạc cho máy khác, xem phim, nghe nhạc, radio… - Pin: 3100 mAh
 • Philips E181 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim Philips E181 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim 789.000 đ
  Philips E181 (Black)- 2.4Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.4Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): 32Mb - Giải trí, ứng dụng: - Pin: 3100 mAh
 • Philips E105 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim Philips E105 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim 285.000 đ
  Philips E105 (Black)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT1.8Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, Ghi âm, nghe nhạc MP3, đèn pin - Pin: 800 mAh
 • Philips E 105 (Blue)- 1.8Inch/ 2 Sim Philips E 105 (Blue)- 1.8Inch/ 2 Sim 285.000 đ
  Philips E 105 (Blue)- 1.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT1.8Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: Chụp ảnh, Ghi âm, nghe nhạc MP3, đèn pin - Pin: 800 mAh
 • Philips E570 (Black)- 2.8Inch/ 2 Sim Philips E570 (Black)- 2.8Inch/ 2 Sim 1.290.000 đ
  Philips E570 (Black)- 2.8Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT2.8Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): 64Mb - Giải trí, ứng dụng: OTG, Bluetooth, nghe nhạc, Ghi âm, Radio không cần tai nghe, Sạc cho thiết bị khác - Pin: 3160 mAh
 • Philips E 220 (Black)- 1.77Inch/ 2 Sim Philips E 220 (Black)- 1.77Inch/ 2 Sim Liên hệ
  Philips E 220 (Black)- 1.77Inch/ 2 Sim
  - Màn hình: TFT1.77Inch - Danh bạ: 200 số - Bộ nhớ trong (ROM): - Giải trí, ứng dụng: FM không cần tai nghe, ghi âm, nhắc thời gian gọi, đèn pin - Pin: 1000 mAh